11 zalet i wad bycia klinicznym pracownikiem socjalnym

Istnieje wiele rodzajów klinicznych pracowników socjalnych. Możesz specjalizować się w pracy z osobami starszymi lub dziećmi. Twoją specjalnością może być również praca z parami lub rodzinami.

Wielu klinicznych pracowników socjalnych koncentruje się również na określonych środowiskach. Na przykład, kliniczni pracownicy socjalni są zatrudniani przez organizacje non-profit, agencje rządowe, systemy szkolnictwa i placówki opieki medycznej.

Pomimo wielu różnych obszarów zainteresowań i miejsc pracy, istnieją pewne cechy wspólne dla klinicznych pracowników socjalnych. Należą do nich podstawowe wady i zalety pracy w tej dziedzinie.

Poniżej znajduje się przegląd niektórych najlepszych i najgorszych cechbycia klinicznym pracownikiem socjalnym.

Plusy bycia klinicznym pracownikiem socjalnym

Możesz zmienić świat na lepsze

Osoby, które potrzebują usług pracownika socjalnego, mogą znajdować się w bardzo trudnej sytuacji. Mogą nie mieć pracy lub miejsca do życia. Mogą stracić prawo do opieki nad dzieckiem lub mieć problem z narkotykami. Wśród klientów pomocy społecznej powszechne są również problemy ze zdrowiem psychicznym.

Dzięki swoim umiejętnościom w zakresie pracy socjalnej możesz pomóc swoim klientom dokonać znaczących, pozytywnych zmian w ich życiu. Sukces zależy ostatecznie od ich zaangażowania w ten proces, ale możesz przygotować ich na sukces dzięki solidnym interwencjom w ramach klinicznej pracy socjalnej.

Dobry potencjał zarobkowy

Według danych Bureau of Labor Statistics (BLS) najwyższe zarobki klinicznych pracowników socjalnych przekraczają 85 820 USD rocznie. Jako kliniczny pracownik socjalny w prywatnej praktyce potencjał zarobkowy jest jeszcze większy, ponieważ to Ty ustalasz swoje stawki godzinowe.

Potencjał zarobkowy zwiększa się wraz ze wzrostem wykształcenia i doświadczenia. Jeśli chcesz maksymalnie zwiększyć swoje zarobki, dobrym rozwiązaniem może być uzyskanie stopnia doktora.

Istnieją możliwości ciągłego uczenia się

Zawód pracownika socjalnego oferuje wiele możliwości kształcenia ustawicznego. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w profesjonalnych konferencjach, prowadzisz badania, uzyskujesz certyfikat, czy też robisz coś pomiędzy, zawsze jest jakaś możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Zdobędziesz umiejętności, które mogą pomóc wielu różnym osobom

Ludzie z różnych środowisk mogą napotykać na przeszkody i potrzebować pomocy. Jako kliniczny pracownik socjalny będziesz posiadać umiejętności niezbędne do pomocy w wielu różnych problemach, takich jak

  • nadużywanie narkotyków lub alkoholu
  • Znęcanie się nad dziećmi
  • przemoc domowa
  • Bezdomność lub brak pracy
  • problemy ze zdrowiem psychicznym
  • Problemy małżeńskie

Możesz rozwijać umiejętności, które można wykorzystać w innych zawodach

Pracownicy socjalni posiadają pewne umiejętności, które są cenne w różnych rodzajach kariery zawodowej. Na przykład, pracownicy socjalni powinni posiadać wyjątkowe umiejętności komunikacyjne. Może to pomóc w podjęciu pracy w charakterze nauczyciela w późniejszym okresie kariery zawodowej.

Inny przykład: pracownicy socjalni powinni wykazywać się empatią wobec innych. Umiejętność tę można wykorzystać w tradycyjnej pracy socjalnej lub w pracy w środowisku terapeutycznym, gdzie umiejętności empatii będą bardzo przydatne.

Możliwości rozwoju zawodowego są nieograniczone

Aby rozpocząć pracę w pracy socjalnej, wystarczy mieć tytuł licencjata. Chociaż stanowiska, na które można się zakwalifikować, są na poziomie podstawowym, nadal można zdobyć cenne doświadczenie w pracy.

Ponadto niektórzy pracodawcy pomagają pracownikom socjalnym z tytułem licencjata w zdobyciu tytułu magistra. Może to polegać na przyznaniu czasu wolnego na uczęszczanie na zajęcia lub nawet dofinansowaniu kosztów studiów magisterskich.

Pracownicy socjalni są zawsze potrzebni

To przykre, że tak wielu ludzi w tak wielu częściach świata znajduje się w trudnym położeniu życiowym. Jednak z tego powodu pracownicy socjalni zawsze będą potrzebni.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w szkole podstawowej, szpitalu, zakładzie psychiatrycznym czy dla siebie, będziesz mieć nieskończoną liczbę klientów, którzy mogą skorzystać z Twojej wiedzy.

Z pewnością istnieje zapotrzebowanie na pracowników socjalnych w Stanach Zjednoczonych, ale są oni również poszukiwani na całym świecie. Znalezienie pracy nie powinno być trudne, jeśli zdecydujesz się podążać tą ścieżką kariery.

Wady bycia klinicznym pracownikiem socjalnym

Niektórzy pracownicy socjalni mają bardzo duże obciążenie pracą

Liczba klientów, z którymi będziesz mieć do czynienia, będzie się różnić w zależności od miejsca pracy. Na przykład, jeśli pracujesz w agencji rządowej, prawdopodobnie będziesz mieć wielu klientów. Jeśli jednak pracujesz na własny rachunek i prowadzisz prywatną praktykę, możesz ograniczyć liczbę klientów.

Jednak przy tak wielu potrzebujących może być trudno odrzucić potencjalnych klientów, nawet jeśli ma się taką możliwość. Im więcej klientów, tym większy poziom stresu. Wraz ze wzrostem stresu wzrasta też prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego.

To może być ryzykowna praca

Niektórzy pracownicy socjalni są zatrudniani w miejscach, w których ryzyko jest wyższe niż zwykle, np. w więzieniach.

Zupełnie inne ryzyko wiąże się z błędami w sztuce. Jeśli prowadzisz prywatną praktykę, potrzebujesz ubezpieczenia od błędów w sztuce. Zatem nie tylko istnieje obawa, że zostaniesz pozwany, ale także musisz zapłacić za ubezpieczenie od błędów w sztuce lekarskiej, które jest bardzo drogie.

Istnieje także ryzyko wyrządzenia szkody. Klienci mogą próbować wyrządzić Ci krzywdę fizyczną, być może z powodu historii przemocy lub roli, jaką odgrywasz w ich życiu.

Na przykład, możesz być członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa, który usuwa dziecko z niebezpiecznego domu. W trakcie wykonywania tych czynności rodzic może próbować fizycznie uniemożliwić Ci zabranie dziecka i spowodować u Ciebie obrażenia.

Długo będziesz w szkole

Planuj spędzić cztery lata na zdobyciu tytułu licencjata i 1-3 lata na zdobyciu tytułu magistra. Następnie będziesz musiał odbyć nadzorowane godziny pracy, aby uzyskać licencję klinicznego pracownika socjalnego, co może wydłużyć proces o kolejne dwa lub trzy lata.

Zmęczenie współczuciem jest realnym problemem

Z poprzednim punktem wiąże się fakt, że przy tak dużej ilości pracy z wieloma różnymi klientami istnieje realna możliwość wystąpienia u Ciebie zmęczenia współczuciem.

Zmęczenie współczuciem może prowadzić do utraty snu, rozwoju depresji i uzależnienia od substancji psychoaktywnych - żadna z tych sytuacji nie jest dobra. Emocjonalne żniwo, jakie niesie ze sobą praca socjalna, może mieć długotrwałe skutki psychiczne i fizyczne, jeśli nie podejmie się środków, by o siebie zadbać.