Prezentacja IO1: SS w schemacie szkoleniowym DS

iED prezentuje rozwój programu szkoleniowego SS in DS. To opracowanie jest pierwszym produktem intelektualnym powstałym w ramach europejskiego projektu "SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS: Angażowanie osób z zespołem Downa we wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez Service Learning".

Kilka słów o projekcie SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS

Ten projekt w ramach programu Erasmus+ ma dwojaki cel. Mianowicie, wsparcie osób z zespołem Downa (PDS) i ich opiekunów, poprzez wzmocnienie ich kompetencji oraz, w większym stopniu, ich włączenie społeczne. Ponadto, celem projektu jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), poprzez aktywizację PDS. W związku z tym, aby osiągnąć ten cel, zastosowano skuteczną metodę szkoleniową, znaną jako service-learning. Pomimo skuteczności tej metody, brak wiedzy na temat service-learningu oraz możliwości PDS, spowodował, że jej wdrożenie nie powiodło się.

Więcej informacji na temat projektu SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej projektu.

Prezentacja programu szkoleniowego SS w DS

Ukończenie pierwszego projektu było możliwe dzięki wkładowi osób z zespołem Downa, profesjonalistów pracujących z PDS, krewnych, innych osób wspierających oraz ekspertów w dziedzinie nauczania przez usługi i SDGs. Opracowany program szkoleniowy jest formacją, która zaspokaja potrzeby i oczekiwania szkoleniowe poprzez wyznaczenie ogólnych i szczegółowych celów nauczania. Wśród wyznaczonych celów znajdują się role i kompetencje PDS, które muszą być rozwijane w celu poprawy ich integracji społecznej i uczestnictwa poprzez Cele Zrównoważonego Rozwoju. Wreszcie, zawiera również podejście metodologiczne i specyfikacje, które będą rozwijane w dalszych etapach projektu.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości jest głęboko przekonany, że program szkoleniowy SS in DS jest obiecującym krokiem w kierunku integracji społecznej osób z zespołem downa i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.