DIG IN: Tworzenie podstaw mentoringu cyfrowego

iED prezentuje e-podręcznik mentoringu cyfrowego dla cyfrowych tubylców. Ten produkt został opracowany w ramach europejskiego projektu "DIG IN: Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży w celu wspierania włączenia społecznego i zawodowego NEETs, przy użyciu cyfrowych technik pracy z młodzieżą i technik współpracy".

Krótkie wprowadzenie do projektu DIG IN

Jest to projekt w ramach programu Erasmus+, którego ogólny cel jest dwojaki. DIG IN ma stać się czynnikiem przyczyniającym się do rynku pracy i społeczeństwa, poprzez wspieranie rozwoju osobistego NEETs, poprzez wzmocnienie ich umiejętności ICT. Zwiększenie ich umiejętności cyfrowych będzie miało pozytywny wpływ na umiejętności życiowe i szanse na zatrudnienie. Ponadto, może to funkcjonować jako punkt wyjścia, który doprowadzi do podejmowania świadomych wyborów, dotyczących ich ścieżek edukacyjnych i aktywności obywatelskiej. Projekt jest skierowany do edukatorów NEETs, poprzez wzmocnienie ich umiejętności ICT i dostarczenie odpowiednich narzędzi. Jest to strategiczne partnerstwo pomiędzy sześcioma organizacjami z następujących krajów: Polska, Włochy, Grecja i Północna Macedonia.

Formacja Kontekstu Cyfrowego Mentoringu

W wyniku realizacji pierwszego produktu intelektualnego powstał kompletny e-przewodnik, który zawiera istotne informacje dla osób pracujących z młodzieżą i wychowawców. Celem tego projektu jest zapewnienie wsparcia cyfrowym tubylcom poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem mentoringu i zaangażowania z wykorzystaniem ICT i nowych mediów. W niniejszym przewodniku poruszono następujące tematy:

  • Głębsze zrozumienie koncepcji cyfrowych tubylców; Potencjalne przeszkody NEETs i odpowiadające im umiejętności pozwalające je pokonać.
  • Zdefiniowanie kontekstu roli mentora cyfrowego i potrzebnych umiejętności.
  • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie ICT i mediów społecznościowych.
  • Nawiązanie komunikacji, która ułatwia proces uczenia się.
  • Sugestie dotyczące utrzymania sieci, w celu przyszłego wdrożenia wyników projektu.
  • Sugestie, jak nawiązać kontakt ze społecznościami lokalnymi, od komunikacji po dostarczanie informacji dotyczących ich odpowiedzialności.
  • Narzędzia samooceny.
  • Dostarczenie wskazówek i wniosków, po przeprowadzeniu testu pilotażowego w różnych krajach.

Ponadto, rezultat charakteryzuje się możliwością przenoszenia do różnych krajów, ze względu na jego wielojęzyczny charakter, testowanie w wielu kontekstach krajowych oraz formę cyfrową. W związku z tym wszystkie podmioty zaangażowane w proces korzystają z szerszej sieci i mogą dotrzeć do odbiorców z różnych sektorów.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości zaobserwował potrzebę zwiększenia możliwości zatrudnienia i włączenia społecznego dla NEETs. Nasz Instytut przyczynia się do tego celu poprzez aktywne uczestnictwo w projektach europejskich. Jeśli chcielibyście Państwo wziąć udział w naszej misji, zapraszamy do kontaktu z nami.