Trendy dotyczące Wellness w miejscu pracy 2022: Nowe definicje kultury miejsca pracy

Pojawienie się pandemii zróżnicowało potrzeby pracowników w stosunku do istniejących warunków pracy i ukształtowało trendy w zakresie wellness w miejscu pracy 2022. W szczególności na pierwszy plan wysunął się dobrostan pracowników, który stał się wysokim priorytetem w kontekście godnej pracy.

Początek i utrzymywanie się zjawiska "Big Quit" (znanego również jako "Wielka Rezygnacja") jest sygnałem ostrzegawczym podkreślającym potrzebę głębokich zmian. Mianowicie, podstawę funkcjonowania zakładu pracy należy przesunąć w kierunku wspierania jego pracowników.

Jak powinno wyglądać zdrowe miejsce pracy?

Miejsce pracy powinno być bezpiecznym miejscem, w którym pracownicy mogą rozwijać swoją kreatywność i produktywność. Dlatego przyjęcie kultury dobrego samopoczucia i ponowne przeanalizowanie polityki pracy, by była spójna, to niezbędne ruchy.

Osiągnięcie zdrowego miejsca pracy wymaga od firm włączenia do swoich programów holistycznego podejścia do kwestii wellness. Mówiąc o podejściu holistycznym, mamy na myśli aspekty fizyczne, emocjonalne, społeczne, duchowe i intelektualne.

Lista trendów w zakresie wellness w miejscu pracy 2022

Oto, jak będzie wyglądał wellness w miejscu pracy w 2022 roku:

  1. Miejsce pracy powinno funkcjonować w oparciu o zasady różnorodności, sprawiedliwości, integracji i przynależności (DEI&B). Tworzenie kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu przekształca środowisko pracy w miejsce wolne od stresu, w którym wszyscy pracownicy mogą się rozwijać.
  2. Wpływ dobrego samopoczucia finansowego pracowników rozszerza się na całą organizację. W związku z tym, przewidywanie programów odnowy finansowej może stanowić istotny wkład w przyjęcie podejścia holistycznego.
  3. Wspieranie pracowników poprzez inwestowanie w ich rozwój zawodowy i rozwój kariery dzięki mobilności wewnętrznej. Pomaganie obecnym pracownikom w doskonaleniu się dzięki możliwościom podnoszenia i zmiany kwalifikacji może sprawić, że firma stanie się miejscem atrakcyjnym dla swoich pracowników.
  4. Zaangażowanie w zapewnienie sprawiedliwej opieki zdrowotnej, zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, może naprawdę odmienić sytuację pracowników firmy. Co więcej, wykorzystanie potencjału technologii może przyczynić się do rozwoju tego trendu.

Istota

Powstałe okoliczności skierowały uwagę w inną stronę. Uświadomiono sobie, że ludzie są ważni, a wraz z nimi ich dobre samopoczucie. W końcu zdrowie człowieka idzie w parze z jego produktywnością.

iED, jako Centrum Doskonałości Przedsiębiorczości Europejskiej z wieloletnim doświadczeniem w ekosystemie przedsiębiorczości, doceniamy i wspieramy włączanie wartości antropocentrycznych do działalności firm.

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli Twoje pomysły pasują do naszej wizji.