Program Europejskiej Szkoły Przedsiębiorczości jako odpowiedź na wykluczenie społeczne - eESPASE "


Ewaluacja materiałów edukacyjnych
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość

Ewaluacja materiału edukacyjnego Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość będzie realizowana w kontekście projektu "Europejski program szkół przedsiębiorczości jako odpowiedź na wykluczenie społeczne".
Materiał edukacyjny został już wcześniej zastosowany w Hiszpanii i jest produktem transferu innowacji w krajach uczestniczących w projekcie. Obejmuje jedenaście rozdziałów, których treść jest dostosowana do warunków każdego kraju po konsultacjach z przedsiębiorcami, konsultantami biznesowymi, szkoleniami personelu, itd:

 1. Przedsiębiorca społeczny": inny sposób przedsiębiorczości.
 2. Strategiczne podejście do organizacji non-profit.
 3. Ramy teoretyczne trzeciego sektora.
 4. Ramy prawne i sądowe dla trzeciego sektora.
 5. Struktura projektów społecznych.
 6. Organizacja i zarządzanie organizacjami non-profit.
 7. System podatkowy trzeciego sektora.
 8. Potencjał ludzki trzeciego sektora.
 9. Komunikacja w trzecim sektorze.
 10. Pozyskiwanie środków - fundraising.
 11. Zarządzanie innowacjami społecznymi.

Na tym etapie przeprowadzana jest ewaluacja i każdy jest zaproszony do zarejestrowania się, aby uzyskać bezpłatny dostęp do platformy elektronicznej, na której zawieszone są materiały. Następnie należy dokonać oceny materiału edukacyjnego za pomocą ankiety.

Proces oceny potrwa do 15 września i odbędzie się jednocześnie w Hiszpanii, Grecji, Polsce i Finlandii.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Więcej na: http://changethegame.pl