Finansowanie UE dla MŚP: 173,4 mln euro na wprowadzanie wynalazków na rynek w ramach projektu pilotażowego EIC

W drugiej fazie SME Instrument, która rozpoczęła się 10 października 2018 roku, Komisja Europejska stara się wesprzeć 283 nowe innowacyjne projekty. Wszystko to w ramach pilotażu Europejskiej Rady Innowacji (EIC). Celem tej możliwości finansowania unijnego jest zarządzanie i pomoc nowoczesnym firmom w znacznie szybszym wprowadzaniu ich innowacji na rynek.

Wybrana liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie w ramach SME Instrument w drugiej fazie, to 278 MŚP z 27 różnych krajów. Przedsiębiorstwa te otrzymają łącznie 129 mln euro w ramach fazy 2 i 10 mln euro w ramach fazy 1 na europejski program badań i innowacji "Horyzont 2020". Dodatkowo 15 firm z 15 różnych krajów otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 34,4 mln euro w ramach ostatniej rundy programu "Szybka ścieżka do innowacji".

Łącznie ze wspomnianym już finansowaniem, pilotażowa Europejska Rada Innowacji wsparła do dziś łącznie 1.276 projektów i zapewniła finansowanie w wysokości 731,15 mln euro.

Faza 1 Instrumentu MŚP

W ramach fazy 1 SME Instrument wybrano 200 projektów, z których każdy otrzymał 50 000 euro na opracowanie biznesplanu. Firmy te mają możliwość łączenia się w zespoły, aby zaproponować jeden cały projekt zamiast pojedynczych. Po raz kolejny, w ramach polityki europejskiej, firmy otrzymają bezpłatny coaching i usługi akceleracji biznesowej. Podobnie jak w fazie 2, w fazie 1 hiszpańskie przedsiębiorstwa odniosły większy sukces - 32 firmy zostały wybrane do finansowania przez UE. Za nimi uplasowały się Szwajcaria i Izrael z łączną liczbą 21 firm oraz Włochy z 20 firmami.

W ramach najnowszej rundy programu "Szybka ścieżka do innowacji" każdy z 15 wybranych innowacyjnych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 mln euro. Program "Szybka ścieżka do innowacji" jest skierowany do dojrzałych, przełomowych technologii, koncepcji i modeli biznesowych, które są bliskie wprowadzenia na rynek. MŚP uczestniczące w tym finansowaniu UE otrzymają również bezpłatny dostęp do usług coachingu biznesowego i akceleracji.

Etap 2 SME Instrument

Projekty wybrane w ramach 2. etapu SME Instrument różnią się pod względem tematyki i ukierunkowania technologicznego. W szczególności projekty obejmują, między innymi, pojedyncze fotodetektory kwantowe, biokompostowalne folie do pakowania, kilka technologii łańcucha bloków, detektor chipowy do procesu wizualizacji tkanek trójwymiarowych, nanosatelity, które umożliwiają Internet Rzeczy (IoT) oraz spersonalizowaną protezę stawu kolanowego opartą na dużych ilościach danych.

W fazie 2 Instrumentu MŚP finansowanie będzie przebiegać w następujący sposób: 68 projektów w sumie otrzyma dofinansowanie w wysokości od 0,5 mln do 2,5 mln euro na sfinansowanie swoich działań innowacyjnych. Działania te będą obejmować demonstrację, testowanie, pilotowanie i zwiększanie skali wynalazku. Każda firma ma możliwość wnioskowania o wyższą kwotę po złożeniu wniosku, w celu zapewnienia, że jej działania innowacyjne mogą przynieść dojrzałe rynkowo rezultaty.

Projekty zostaną wybrane po bezpośrednich rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez jury złożone z innowatorów, przedsiębiorców i inwestorów dostarczających kapitału wysokiego ryzyka. Zgodnie z polityką europejską, firmy te będą również korzystać z 12 dni bezpłatnego coachingu biznesowego i usług akceleracji biznesu. Podczas przeprowadzonych już rozmów kwalifikacyjnych największym powodzeniem cieszyły się hiszpańskie i izraelskie MŚP, których dziewięć firm zostało wybranych do finansowania. Zaraz za nimi uplasowało się osiem firm norweskich i francuskich oraz siedem firm z Danii i Niemiec. Większość z tych wybranych przedsiębiorstw prowadzi obecnie działalność w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, zdrowia i inżynierii.

Projekt pilotażowy EIC ma na celu wspieranie najwyższej klasy innowatorów, przedsiębiorców, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy mają błyskotliwe pomysły i ambicje, aby rozwinąć działalność na skalę międzynarodową. Pierwsza faza pilotażu EIC została uruchomiona 27 października 2017 r. jako część programu prac programu Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Instrumenty te nadal oferują innowacyjnym przedsiębiorstwom finansowanie wspierające innowacje tworzące rynek.

Oferują w jednym miejscu:

  • 2,7 mld euro finansowania w latach 2018-2020 Możliwości tworzenia sieci, mentoringu i coachingu Strategiczne doradztwo w celu unowocześnienia ekosystemu innowacji w Europie.

Łączy w sobie te części programu "Horyzont 2020", które wspierają badania o wysokim ryzyku i wysokim zwrocie, badania przełomowe lub innowacje tworzące rynek, i będzie eksperymentować z szeregiem nowych podejść.

Projekt pilotażowy EIC został opracowany na podstawie wyników zaproszenia do składania pomysłów przeprowadzonego wiosną 2016 r. Od 2018 r. instrument SEM i program szybkiej ścieżki do innowacji stanowią centralne elementy projektu pilotażowego EIC. Są one ukierunkowane na radykalnie nowe, przełomowe produkty, usługi, procesy i modele biznesowe, które otworzą nowe rynki. W latach 2018-2020 pilotaż EIC zapewni łącznie 2,7 mld euro na przełomowe, tworzące rynek innowacje w ramach programu "Horyzont 2020".

Subskrybuj