Szkolenie zawodowe w czasie pandemii: Dostosowanie do pojawiających się okoliczności

Najwyraźniej uczniowie kształcenia zawodowego w czasie pandemii musieli zetknąć się i dostosować do nieznanych i niespotykanych ram szkoleniowych. Ponadto, nauczyciele kształcenia zawodowego musieli dostosować się i znaleźć sposoby na utrzymanie jakości kursów.

Szkolenie zawodowe w czasie pandemii: Skupienie się na uczniach

Słuchacze szkoleń zawodowych musieli rozwinąć dodatkowe umiejętności, które odpowiadały pojawiającym się potrzebom. Umiejętności zostały zdefiniowane na nowo i dodano nowe, aby dostosować się do nowych zasad wprowadzonych w związku z pandemią. W każdym razie, wśród umiejętności uzupełniających znajdują się następujące:

  • Studenci musieli w większym stopniu doskonalić umiejętności cyfrowe i przyzwyczajać się do nowych.
  • Ponadto, musieli poradzić sobie ze sposobem prowadzenia lekcji, nie tylko w zakresie kompetencji cyfrowych, ale w szerszym spektrum. W tym kontekście, umiejętności takie jak: utrzymanie ich zaangażowania w wirtualne dostarczanie lekcji; rozwijanie umiejętności adaptacji do nowych procesów itp.

Adaptacja i zapewnienie jakości w szkoleniu zawodowym

Dziedzina edukacji napotkała wiele wyzwań i musiała się skutecznie dostosować; w przypadku kształcenia zawodowego poszukiwano rozwiązań, od prowadzenia lekcji w wirtualnych klasach do ponownego zdefiniowania ram kształcenia opartego na pracy (WBL). Wśród wyzwań, jakie pojawiły się w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego, było zapewnienie, że ich ramy muszą zostać przedefiniowane, aby mogły przynosić efekty. W związku z tym, wszystkie te zmiany musiały spełniać określone standardy jakości.

Jako instytut z doświadczeniem w edukacji, między innymi, iED dostrzega przewrót w istniejących okolicznościach i potrzebę zapewnienia jakości w ramach edukacyjnych. Co więcej, nasz instytut współpracuje z innymi europejskimi organizacjami, które podzielają te same poglądy na ten temat.

"InnoTrain: Innowacyjne szkolenia w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Professional development of VET-business key actors for qualitative WBL experiences" to projekt Erasmus+, którego ogólny cel koncentruje się wokół uczenia się w miejscu pracy, jako etapu pośredniego pomiędzy nauką a praktyką zawodową. Na tym etapie, InnoTrain zmaterializował trzeci rezultat, którym jest opracowanie praktycznego przewodnika, który przewiduje wszystkie parametry, które zapewniają jakość dla WBL; a w większym stopniu, zapewnienie jakości dla szkolenia zawodowego w czasie pandemii.