Jednolity rynek cyfrowy a kultura europejska

Świat się przekształca. Internet i wszystkie nowe technologie cyfrowe są główną przyczyną tej transformacji i jest to rodzaj transformacji, która sprawia, że świat biegnie szybciej. Nie oznacza to jednak, że między jednolitym rynkiem cyfrowym a grupami docelowymi nadal nie ma barier. Obywatele stale tracą dostęp do dobrych i internetowych usług. Wiele firm internetowych, jak również startupów, ma bardzo ograniczony horyzont, który nie pozwala im osiągnąć pełnego potencjału. Biznes nie jest w stanie wykorzystać istniejących narzędzi cyfrowych i czerpać z nich korzyści.

Obecny jednolity rynek cyfrowy wymaga ulepszeń, aby stał się o wiele bardziej przyjazny i łatwiejszy w użyciu. Mury oddzielające "kupujących" od "sprzedających " muszą zostać zburzone. Wszystkie różne rynki na całym świecie muszą zostać połączone w jeden wspólny, cyfrowy rynek światowy, który pomoże zaoszczędzić bardzo duże kwoty pieniędzy w skali roku, usprawni gospodarkę i oczywiście stworzysetki tysięcy różnych, nowych i innowacyjnych miejsc pracy.

Wprowadzenie cyfrowych modeli i rozwiązań technologicznych doprowadziło do przedefiniowania struktury produktów przemysłowych, technologii wykorzystywanych do ich tworzenia, a także całego łańcucha dostaw. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości proponuje rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie, które, jeśli zostanie dodane do propozycji programu Horyzont 2020, będzie w stanie zapewnić szybkie rezultaty w zakresie luki pomiędzy jednolitym rynkiem cyfrowym a klientami na całym świecie.

Proponowane rozwiązanie dotyczy niedopasowania, które pojawiło się między popytem a podażą umiejętności w sektorze, ponieważ istnieje rosnąca potrzeba przekwalifikowania i przeszkolenia pracowników, aby sprostać tym wymaganiom. Celem jest bezpośrednie zaangażowanie sektora przemysłowego w przekształcanie systemów kształcenia i szkolenia, aby zapewnić środki do nauczania umiejętności cyfrowych zgodnych z rozwojem technologicznym i przemysłowym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Istnieją pewne działania, które będą musiały mieć miejsce, aby to rozwiązanie miało zastosowanie i działało. Głównym działaniem, które sugeruje IED, jest opracowanie zestawu narzędzi szkoleniowych, który będzie zawierał materiały szkoleniowe dla tych zidentyfikowanych umiejętności w celu poprawy programów szkoleniowych, aktualizacji i przekwalifikowania interesariuszy i pracowników sektora kultury i sektora kreatywnego, koncentrując się na przyswajaniu umiejętności cyfrowych i e-kompetencji, nabywaniu wszystkich niezbędnych umiejętności.

Zestaw narzędzi będzie zawierał szereg różnych narzędzi szkoleniowych: slajdy, ćwiczenia, przewodnik trenera, bibliografię internetową, filmy, wykresy i tabele.

  1. Przeprowadzenie szkolenia wymagas analiza
  2. Opracowanie zestawu umiejętności
  3. Studia przypadków i zalecenia dotyczące polityki

Potrzeba wypełnienia luki pomiędzy jednolitym rynkiem cyfrowym a"nabywcami" jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Rozwiązanie proponowane przez IED, z pomocą silnego konsorcjum, może sprawić, że każdy wniosek w ramach programu Horyzont 2020 będzie prawdziwym sukcesem. Skontaktuj się z naszym biurem już dziś!