Proces pilotażowy Programu Edukacyjnego Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości (e-ESPASE)


Proces pilotażowy i ewaluacja programu edukacyjnego/szkoleniowego na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości został zrealizowany podczas trzydniowego wydarzenia we wrześniu 2014 roku w Larissie w kontekście projektu " Europejski program szkół przedsiębiorczości jako odpowiedź na wykluczenie społeczne".
Pilotażowy program szkoleniowy odbył się w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego Open Mellon.
Głównym celem warsztatów była ocena i walidacja treści programu szkoleniowego na temat ekonomii społecznej w celu wykazania możliwości zastosowania i punktów, które wymagają poprawy, aby umożliwić asymilację krajowych systemów edukacyjnych w celu rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Czas trwania i uczestnicy
Proces oceny i walidacji odbył się na dwóch poziomach i w tym celu stworzono dwie różne grupy trenerów/ekspertów i końcowych użytkowników końcowych (istniejących i potencjalnych przedsiębiorców w gospodarce społecznej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Warsztaty trwały trzy dni, a całkowity czas ich trwania wynosił około 28 godzin.

Struktura i treść warsztatów
W pierwszym dniu miała miejsce krótka prezentacja projektu i jego celów, podczas gdy obszernie odniesiono się do programu edukacyjnego/szkoleniowego - jego rozwoju i głównych celów. Następnie odbyła się krótka prezentacja elektronicznej platformy edukacyjnej opracowanej w ramach projektu, po czym nastąpiła prezentacja, analiza i wymiana poglądów na temat każdego z modułów szkoleniowych. Moduły 1-5 zostały zrealizowane podczas pierwszego dnia warsztatów.
W drugiej części, grupa ekspertów odwiedziła spółdzielnię kobiecą, której siedziba znajduje się w odległym miejscu w prefekturze w pobliżu Olimpu. Spółdzielnia jest w początkowej fazie tworzenia, a grupa kobiet/członkiń, które ją stworzyły, jest zagrożona wykluczeniem społecznym i zawodowym z powodu ograniczonego potencjału i możliwości, które istnieją ze względu na ograniczenia geograficzne i ograniczoną wiedzę na temat przedsiębiorczości. Grupa ta jest kluczową grupą docelową programu szkoleniowego i dlatego aktywna wymiana i komunikacja z ekspertami została

uznano, że aktywna wymiana i komunikacja z ekspertami znacząco przyczyni się do zbadania i oceny skuteczności programu edukacyjnego/szkoleniowego.

W tym kontekście eksperci przeprowadzili szkolenie pilotażowe dla kobiet/członkiń spółdzielni w wybranych obszarach tematycznych w celu zbadania skuteczności materiałów edukacyjnych, ale także ich zastosowania w praktyce. Krótkotrwałe szkolenie pilotażowe oraz wymiana poglądów i pomysłów, która nastąpiła po szkoleniu, doprowadziły do niezwykle użytecznych wniosków.

Drugiego dnia nastąpiła prezentacja, analiza i wymiana pomysłów i poglądów dotyczących modułów edukacyjnych. Moduły 6-8 zostały ukończone w ciągu drugiego dnia warsztatów.

Wreszcie, trzeci dzień doprowadził do prezentacji, analizy i wymiany pomysłów i poglądów dotyczących końcowych modułów edukacyjnych. Moduły 9-11 zostały zatem zakończone w trzecim dniu. Na zakończenie warsztatów odbyła się dyskusja na temat programu edukacyjnego/szkoleniowego i jego możliwości integracji z systemem edukacji.

Wyniki ewaluacji

Ogólne opinie i komentarze uczestników procedury pilotażowej są pozytywne, wszyscy uczestnicy ocenili ogólny przebieg szkolenia na co najmniej "dobrze" do "bardzo dobrze". Nie było żadnych negatywnych ocen dotyczących przebiegu szkolenia, treści, dokumentacji i ogólnej organizacji szkolenia. W rzeczywistości, odpowiedzi udzielone na temat organizacji aplikacji pilotażowej były bardzo pozytywne, a niektórzy uczestnicy wskazali, że bardzo podobało im się połączenie sesji online i sesji bezpośredniej.

Interfejs również został dobrze oceniony, a większość uczestników nie miała żadnych problemów z zalogowaniem się i poruszaniem pomiędzy różnymi sekcjami. Jeden z uczestników zaznaczył jednak, że chciałby mieć bardziej przejrzyste sekcje na platformie i wyraźny przycisk do przechodzenia "z powrotem" pomiędzy różnymi stronami i sekcjami, ponieważ nie zawsze było to jasne.

Wideo


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.