Międzynarodowe spotkanie FLOW online

Międzynarodowe spotkanie FLOW online zakończyło się sukcesem i zrekompensowało odwołanie trzeciego spotkania, które miało się odbyć w Grecji. W szczególności, partnerzy projektu "FLOW: FLOW: Financial Literacy for Woman in the NEET system" zaprezentowali nowe projekty dotyczące szkolenia z zakresu wiedzy finansowej i zaplanowali kolejne etapy projektu.

Kontekst Międzynarodowego Spotkania FLOW

FLOW to inicjatywa wspierana przez program Erasmus+, której celem jest urzeczywistnienie misji wzmacniania pozycji kobiet poprzez alfabetyzację finansową. W szczególności projekt koncentruje się na kobietach NEET. Stanowią one grupę docelową, która może przynieść korzyści społecznościom w dłuższej perspektywie.

W tych okolicznościach członkowie konsorcjum FLOW z Włoch, Portugalii, Rumunii, Grecji i Chorwacji wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu online. Omówili oni następujące zagadnienia:

  • Szczegóły dotyczące programu nauczania dla blended learning (IO1), który został sfinalizowany i ustalono termin testowania dla wszystkich partnerów.
  • Przewodnik dla edukatorów (IO2), po którym nastąpiła prezentacja. Ten produkt ma służyć jako uzupełnienie opracowanego programu nauczania.
  • Ponadto partnerzy przeanalizowali portal e-learningowy (IO3) oraz opracowali plany dotyczące przyszłego przewodnika.
  • Dodatkowymi tematami spotkania były wpływ i jakość projektu.
  • Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat sprawozdawczości finansowej i administracji, a następnie określeniem terminów realizacji projektu.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development - iED) jest zadowolony z przebiegu międzynarodowego spotkania FLOW oraz z ogólnego przebiegu projektu. Co więcej, nasz zespół jest bardzo optymistycznie nastawiony do jakości oczekiwanych rezultatów projektu i ich wpływu na upodmiotowienie kobiet.