Przedsiębiorczość społeczna w pracy z młodzieżą w przedsiębiorstwach społecznych w Larisie

W świecie, w którym istnieje wiele trudności i przeszkód dla młodych ludzi i ich zatrudnienia, przedsiębiorczość społeczna może być powiewem świeżego powietrza. Ten sektor gospodarki jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Przedsiębiorczość społeczna może zaoferować młodym ludziom wiele możliwości i pomóc im w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Aby tak się jednak stało, ważne jest, aby młodzi ludzie byli stale informowani o możliwościach, wyzwaniach i innowacjach tej branży, tak aby mogli je wykorzystać, a tym samym rozwijać się.

Projekt SEYW - Wartość dodana przedsiębiorczości społecznej w pracy z młodzieżą stanowi pomost między przedsiębiorczością społeczną a młodzieżą. Głównym celem projektu jest analiza znaczenia, metod i wartości przedsiębiorczości społecznej, a także wskazanie przykładów podobnych działań, które będą motywować młodych ludzi.

Jedną z metod wykorzystywanych w projekcie do osiągnięcia tego celu są wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych w krajach partnerskich - we Włoszech, Luksemburgu, Francji, Grecji, Estonii i Bułgarii. Podczas tych wizyt przedsiębiorcy społeczni i przedstawiciele organizacji zaangażowanych w realizację projektu mają okazję do dyskusji, przedstawienia możliwości i wyzwań stojących przed tą branżą w ich kraju oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami jako przedsiębiorcy w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej.

Po wizytach, które odbyły się we Włoszech, Francji i Luksemburgu, przyszła kolej na nasz kraj. Przedstawiciele organizacji z Włoch, Estonii, Francji, Luksemburga i Bułgarii mieli okazję odwiedzić przedsiębiorstwa społeczne w Larisie i porozmawiać z przedsiębiorcami z tej branży. W szczególności odwiedzili i zostali poinformowani o Spółdzielniach Socjalnych (KoinSEP): "Horippos", "Exantas", "Noon Egno" oraz "Agroturystyczna Spółdzielnia Kobiet z Gonnoi - Antigonides".

Podczas wizyt uczestnicy mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, jak funkcjonuje przedsiębiorczość społeczna w Grecji, ale także zrozumieć działania i cele odwiedzanych przedsiębiorstw społecznych oraz poznać lokalną tradycję dzięki wystawom w Muzeum Folkloru w Gonnoi i Muzeum Zboża w Młynie Pappas w Larisie.

Po zakończeniu wizyt studyjnych we wszystkich krajach partnerskich, organizacje uczestniczące w projekcie wspólnie opracują raport, który będzie zawierał wszystkie informacje zebrane przez przedstawicieli organizacji podczas wizyt. W ten sposób młodzi ludzie będą mogli być na bieżąco informowani o możliwościach i wyzwaniach związanych z przedsiębiorczością społeczną na poziomie europejskim.