3. spotkanie międzynarodowe dla projektu e-ESPASE

W dniach 8-10 lipca 2013 r. w Finlandii odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu zatytułowanego "European Entrepreneurship School Program as an Answer to Social Exclusion". Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu LDV - Transfer Innowacji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele każdego z partnerów projektu, w tym przedstawiciele z Hiszpanii, Finlandii, Polski, natomiast Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentował dr Anastasios Vasiliadis.

Głównym tematem spotkań było skupienie się na opracowaniu materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Materiały edukacyjne dotyczą w sumie jedenastu jednostek (Planowanie Strategiczne, Zarządzanie, Finanse, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi itp.), a każdy z partnerów jest odpowiedzialny za przekazanie materiałów i danych w swoim kraju. Materiały edukacyjne będą wykorzystywane do kształcenia młodzieży na odległość w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Podczas spotkań dyskutowano również na temat platformy elektronicznej, za pośrednictwem której będą odbywały się szkolenia i edukacja, przy czym szeroko odniesiono się do specyficznych potrzeb grup docelowych projektu i działań, które mogą znacząco przyczynić się do jak najlepszego rozpowszechnienia projektu.

Przegląd i poprawa materiałów edukacyjnych nastąpi w następnej fazie projektu, podczas gdy wszystkie materiały zostaną umieszczone na e-platformie, a następnie podjęte zostaną działania mające na celu rozpowszechnianie i przyciąganie grup docelowych. Czytaj dalej na: http://changethegame.pl


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.