Gospodarka świeżej żywności i przedsiębiorczość rolna

Europejska strategia Farm to Fork ma swoje podstawy również w gospodarce świeżej żywności. Koncepcja ta opiera się na idei świeżej żywności, którą określamy jako każdy rodzaj jadalnego elementu, który nie został poddany procesom konserwującym, które mogłyby obniżyć jego wartość odżywczą.

Gospodarka świeżej żywności i jej wkład

W tego typu gospodarce żywność nie jest przetwarzana przed spożyciem, a wręcz przeciwnie, stosowane są różnego rodzaju procedury, które pozwalają zachować jej świeżość. Dzięki temu warzywa i owoce zachowują swoje wartości odżywcze w postaci witamin, błonnika itp.

To samo dotyczy wszystkich rodzajów żywności. W ten sposób świeża żywność przyczynia się do tego, że konsumenci prowadzą zdrowsze życie, w którym choroby przewlekłe i nowotworowe są zredukowane do minimum. Dlatego też wprowadzenie koncepcji świeżej żywności zmienia przedsiębiorczość rolniczą.

Krótkie wprowadzenie strategii Farm to Fork

Jest to strategia, składająca się z szeregu wyznaczonych celów, które mają być osiągnięte do 2030 roku. Cała idea strategii Farm to Fork opiera się na czterech filarach: produkcji; praktykach; konsumpcji; oraz odpadach. Ogólnym celem tej inicjatywy jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i prawdziwie zdrowej żywności, przy niskich kosztach. Dlatego świeża żywność ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) przyczynia się do realizacji tej strategii poprzez udział w odpowiednich projektach europejskich. Nasz instytut jest częścią strategicznych partnerstw, które badają zastosowania gospodarki świeżej żywności w przedsiębiorczości, w tym w dziedzinie rolnictwa. "RWSFF: Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to Table" to projekt w ramach programu Erasmus+, który promuje koncepcję świeżej żywności w rolnictwie oraz wzmocnienie pozycji kobiet. Projekt został opracowany w oparciu o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i ma się do nich przyczynić.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.