Przedsiębiorczość społeczna: Pisanie skutecznych biznesplanów

Praca przedsiębiorcy społecznego jest zawsze złożonym połączeniem relacji społeczno-emocjonalnych i uwzględnia nie tylko czynniki finansowe i marketingowe, ale także aspekty środowiskowe, kulturowe i emocjonalne, które zawsze wchodzą w grę. Właściwe podejście polega na analizie i właściwym oszacowaniu efektów społecznych i środowiskowych przed podjęciem działań biznesowych.

Niewątpliwie, pracując nad biznesplanem, trzeba nie tylko przyciągnąć inwestycje i określić wykonalność, ale także ciężko pracować nad identyfikacją ryzyka. Dlatego przedsiębiorcy społeczni muszą dążyć do opracowania mocnych, bogatych w informacje, pewnych i przekonujących biznesplanów, aby otrzymać wsparcie, którego poszukują od inwestorów, partnerów lub całej społeczności.

W tym artykule skupimy się na najważniejszych krokach niezbędnych do napisania udanego biznesplanu. Należy poświęcić trochę czasu na przestudiowanie każdego z akapitów i upewnić się, że zostały one prawidłowo zrealizowane poprzez oszacowanie celów, finansów i dostępnych zasobów.

Ważne aspekty, których należy przestrzegać przy pisaniu udanego biznesplanu

Streszczenie

Jest to jedna z najważniejszych części biznesplanu, dlatego powinna być krótka i zwięzła, aby umożliwić kierownictwu szybkie zrozumienie wszystkich kluczowych momentów bez konieczności sięgania do dodatkowych źródeł. Sztuką jest podkreślenie najważniejszych punktów poprzez zanotowanie kluczowych argumentów. Zacznij od opisania celów, które chciałeś osiągnąć, następnie omów wyniki i zalecenia, które uważasz za konieczne. Powinno to być jak konspekt przed powstaniem właściwego biznesplanu. Przeczytaj swoje streszczenie i zastanów się, czy odzwierciedla ono ogólną treść, którą planujesz przedstawić. Powinno ono stanowić syntezę tego, co już mamy.

Misja

Twoja misja musi być możliwa do zrealizowania! Jest to jeden z tych czynników, które wielu przedsiębiorców ignoruje, pisząc te wszystkie ładne frazesy, które nie brzmią realistycznie. Jeśli nie jesteś pewien, jak sformułować taką misję, zwróć się do profesjonalnych firm piszących eseje, takich jak IHateWriting, i wyjaśnij swoją sytuację. Pisząc swoją misję, wspomnij o tym, co już osiągnąłeś, i opowiedz o metodach, które będziesz stosował podczas pracy nad nadchodzącymi projektami.

Docelowi klienci

Znajomość grupy docelowej jest niezbędna do napisania udanego biznesplanu. Należy rozważyć dwie opcje. Można skupić się na konkretnej niszy, co będzie odpowiednie, jeśli pracuje się z młodzieżą z problemami lub biznesplan dotyczy ograniczonego obszaru geograficznego. Inną opcją jest skupienie się na globalnej grupie odbiorców poprzez wyraźne zaznaczenie w biznesplanie, że naszym celem jest współpraca międzynarodowa i że jesteśmy otwarci na propozycje inwestycyjne.

Problemy i bolączki

Bez wątpienia podczas opracowywania biznesplanu pojawią się problemy i wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest zawężenie tematu i uwzględnienie tylko tych aspektów, którymi można zarządzać. W ten sposób nie wspomnisz o czymś trudnym do osiągnięcia. Należy zadać sobie pytanie o to, co jest konieczne, i wymienić dostępne zasoby. Jeśli chodzi o dodatkowe okoliczności, takie jak ograniczenia Covid-19 czy logistyka, należy o nich wspomnieć z należytą starannością i z uwzględnieniem przepisów prawnych.

Analiza rynku i konkurencji

Znajomość rynku musi znaleźć swoje odzwierciedlenie także w biznesplanie. Należy najpierw przeprowadzić badania i sprawdzić, co oferuje konkurencja. Po uzyskaniu tych danych i niektórych statystyk, w biznesplanie należy opisać swoje spostrzeżenia, podając powody, dla których warto działać inaczej i co czyni nas wyjątkowymi i lepszymi pod pewnymi względami. Na przykład, jeśli można osiągnąć coś w inny sposób, należy o tym wspomnieć, wyjaśniając stan rynku i uzasadniając, dlaczego planuje się zastosować pewne rozwiązania jako metodę marketingową firmy.

Produkty lub usługi

Nie zapomnij zamieścić podstawowych informacji o oferowanych produktach lub usługach. Nie muszą się one znajdować w streszczeniu, ale należy zamieścić specyfikację produktu w osobnej sekcji lub wymienić oferowane usługi. Powinny one być przejrzyste i wyszczególnione za pomocą wypunktowanych punktów, w których należy omówić czynniki dostępności ofert na wyłączność oraz aspekty środowiskowe i społeczne. Zgodnie z lokalnymi lub międzynarodowymi przepisami należy upewnić się, że firma przedstawi certyfikaty dla produktów oraz dokumenty licencyjne dla usług.

Plan finansowy

Część biznesplanu dotycząca planu finansowego musi zawierać raporty finansowe z przeszłości, aktualny bilans, szacunkowe wyniki oraz kalkulację ewentualnego ryzyka. Z reguły wszystkie raporty muszą być wymienione i dołączone jako załączniki dla ułatwienia. Należy uwzględnić informacje finansowe dotyczące stóp procentowych i danych bankowych, które mogą być kwestionowane podczas omawiania kwestii finansowania.

Aspekt kulturowy i wyjaśniający

Ponieważ koncentrujemy się na przedsiębiorczości społecznej, skupienie się na aspektach kulturowych staje się istotną częścią pracy, nawet jeśli nie stanowi pisemnej części biznesplanu. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z krajem Bliskiego Wschodu lub koncentrujemy się na realizacji inicjatyw biznesowych w Japonii, należy wziąć pod uwagę pewne aspekty kulturowe i marketingowe, takie jak praktyki handlowe, kwestie bezpieczeństwa środowiskowego oraz logistyka.

Należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z tradycjami i ograniczeniami, z którymi można się spotkać, poznać miejscowych, a co najważniejsze, nie bać się zadawać pytań, aby upewnić się, że dobrze rozumie się każde wyzwanie. Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat danego kraju, można je zawsze wykorzystać w pracy nad biznesplanem, zmieniając sformułowania lub unikając pewnych zwrotów marketingowych.

To samo dotyczy tonu objaśniającego, który może być odpowiedni dla niektórych biznesplanów dotyczących kilku krajów, w których zderzenie kultur jest nieuniknione. Jest to część nowoczesnej dyplomacji biznesowej i oznaka dobrego nastawienia, ponieważ w ten sposób można zabezpieczyć transakcję i zbudować silne partnerstwo z inwestorami i interesariuszami. Najważniejsze to nauczyć się jak najwięcej i zastosować to w praktyce!