Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie: 5 przydatnych wskazówek

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie to dwa pojęcia bez wyraźnych granic. Definicja dobrego samopoczucia to "stan, w którym człowiek czuje się dobrze, jest zdrowy lub szczęśliwy". Pojęcie to jest skomplikowane, ponieważ dotyczy: oceny życia i uczuć danej osoby. Ponadto, chodzi o funkcjonalność osoby, zarówno w kontekście osobistym, jak i społecznym. Koncepcja ta składa się z następujących elementów: fizycznego, psychicznego, ekonomicznego i społecznego dobrostanu.

Zdrowie psychiczne a dobrostan psychiczny (Mental Health Versus Mental Wellbeing)

Zdrowie psychiczne jest pojęciem zabarwionym przez kontekst kulturowy. Mianowicie, definicja tego pojęcia zależy od ram kulturowych. Jednak zdrowie psychiczne nie jest tożsame z dobrostanem psychicznym i nie powinniśmy mylić dobrostanu psychicznego ze zdrowiem psychicznym, ponieważ różnice nie są widoczne.

Zdrowie psychiczne jest szerokim terminem, który zawiera w sobie między innymi pojęcie dobrostanu psychicznego. Dobrostan psychiczny dotyczy profilu psychicznego osoby, która może przezwyciężyć codzienne stresy i przeszkody, a także w większym stopniu przyczynić się do rozwoju społeczności. Dlatego też dobrostan psychiczny jest pozytywnym przejawem zdrowia psychicznego jako koncepcji.

Zależność pomiędzy zdrowiem psychicznym a dobrostanem

Niskie samopoczucie psychiczne przez pewien okres czasu jest parametrem, który wpływa na stabilność psychiczną. Okazuje się, że choroba psychiczna nie wyklucza możliwości doświadczania okresów dobrego samopoczucia. Dlatego też posiadanie choroby psychicznej może wpływać na dobrostan psychiczny osoby. A co za tym idzie, na samopoczucie. Mianowicie, związek między tymi dwoma jest wieloczynnikowy, a nie dwukierunkowy.

Pięć (5) wskazówek dotyczących zdrowego samopoczucia psychicznego

Oto pięć (5) wskazówek, które ułatwiają człowiekowi osiągnięcie zdrowego dobrostanu psychicznego:

  • Utrzymywanie relacji społecznych;
  • Aktywność fizyczna;
  • Utrzymywanie wzajemnych relacji;
  • Poszerzaj swoją wiedzę;
  • Bądź obecny, tu i teraz.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), funkcjonujący jako obserwator, uznaje potrzebę i znaczenie tych dwóch pojęć. Nasza instytucja aktywnie uczestniczy w licznych programach europejskich o odpowiedniej treści i zaprasza wszystkich, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tym temacie, do kontaktu z nami. Z przyjemnością odpowiemy.