Finał konkursu Startup Europe Awards

Nagrody Startup Europe Awards to inicjatywa, która została stworzona specjalnie po to, aby pomóc w promowaniu startupów i idei przedsiębiorczości w całej Europie. Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju nagród, Startup Europe Awards to świetny sposób, aby ludzie mogli pokazać swoje umiejętności i pomysły oraz otrzymać szansę na zdobycie nagrody za to, co robią najlepiej.

StartUp Europe Awards (SEUA) jest otwartą inicjatywą innowacyjną promowaną przez Komisję Europejską i Fundację Finnova we współpracy ze Startup Europe; jest ona wspierana przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komitetu Regionów, Wiceprzewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz kilku członków Parlamentu Europejskiego. StartUp Europe Awards jest sponsorowany przez StartUp Europe Accelerator.

SEUA służy jako narzędzie komunikacji społecznej, zachęcając do współpracy między sektorem publicznym i biznesowym oraz promując innowacyjne inicjatywy. Jego celem jest promowanie tworzenia sojuszy umożliwiających w każdym z zainteresowanych regionów skupianie podmiotów i programów wsparcia dla przedsiębiorców z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami.

Ceremonię finałową StartUp Europe Awards15 listopada poprowadzi komisarz UEds . gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, Mariya Gabriel. Swoją obecnością zaszczycą ją również: burmistrz Sofii Yordanka Fandakova, premier Bułgarii Boiko Borysow , a także inni europejscy premierzy i ministrowie, założyciel i dyrektor generalny Factory, prezes Startup Portugal i inwestor-anioł w Europie Simon Schaefer oraz starszy wiceprezes i dyrektor generalny Dell EMC w Europie Środkowo-Wschodniej i przewodnicząca rady zarządzającej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia Anja Monrad .

Finał #SEUAF podzielony będzie na dwie sesje. Pierwsza z nich odbędzie się w środę 14 listopada o godzinie 16:00, podczas Startup Europe Ambassador 2nd Campfire, w której wyróżnione zostaną startupy niecyfrowe. Podczas całej sesji, która odbędzie się między godziną 13:00 a 17:00, omówione zostaną takie tematy jak raporty z postępów poczynionych przez ambasadorów w ich własnych krajach, sposoby wzmocnienia medialnego oddziaływania ambasadorów w ich lokalnych mediach oraz osiągnięcia projektów wspieranych przez Startup Europe.

Na szczycie StartUp Europe Awards, który odbędzie się 15 listopada w godzinach od 9:30 do 17:00, cyfrowe startupy zostaną wyróżnione podczas ceremonii o godzinie 9:50. Oprócz ceremonii, odbędą się panele, takie jak budowanie środowiska przyjaznego startupom na Bałkanach Zachodnich, jak poprawić warunki ramowe dla startupów w regionie CEE lub łączenie CEE i Bałkanów Zachodnich z rozwiniętymi ekosystemami startupowymi UE - składniki sukcesu, między innymi.

Ważne jest, aby promować przedsiębiorczość i startupy w całej Europie i na całym świecie. Te nagrody są świetnym sposobem, aby to zrobić. W końcu nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, że przedsiębiorczość i startupy były i zawsze będą sposobem na budowanie gospodarki regionu, miasta, kraju, a w końcu całego świata.