Konferencja na temat tworzenia sieci wśród osób pracujących z młodzieżą w Parlamencie Europejskim

Osoby pracujące z młodzieżą i edukacja nieformalna są głównymi czynnikami promującymi proces uczenia się przez całe życie. Takie procesy zapewniają społeczny i ekonomiczny rozwój cywilizacji, zapewniając rozwój umiejętności osobistych i społecznych, a zatem mogą odgrywać kluczową rolę w poprawie szans na zatrudnienie i mobilności, jak również w uznawaniu kompetencji zdobytych w tych ramach.

W dniu21 stycznia 2014 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja "Conference on Networking among youth workers - road to greater recognition of youth work at EU level". Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów (AEGEE-Europe) przy wsparciu Youth for Exchange and Understanding International i poprowadzona przez MEP Marian Harkin.

W wydarzeniu wzięli udział Laura Lopez-Bech z Europejskiego Forum Młodzieży, Udo Teichmann z SALTO-Training & Cooperation oraz Agata Patecka z SOLIDAR. W obecności przedstawicieli międzynarodowych młodzieżowych organizacji pozarządowych, ekspertów i osób zainteresowanych tematyką konferencji Luis Alvarado Martinez (Prezydent AEGEE-Europe) przedstawił agendę polityczną i rozwój prac nad Europejskimi Ramami Kwalifikacji - Radę Doradczą i stanowisko Europejskiego Forum Młodzieży, wpływ Youthpass Study i kompetencje Youth Workers oraz zaprezentował 2 Dobre Praktyki wdrożone przez Solidarność. Ostatnia część konferencji poświęcona była konsultacjom na temat Europejskiej Sieci na rzecz Pracy z Młodzieżą i uznawania kompetencji. Youth for Exchange and Understanding liczyło na obecność swojej Sekretarz Generalnej Tamary Gojkovic oraz koordynatora projektu Marko Paunovic. Na koniec Madalena Sousa, oficer z AEGEE, przedstawiła strategię długoterminową i potrzebę stworzenia wspólnej bazy danych dla osób pracujących z młodzieżą w Europie.

Podkreślono ważną rolę, jaką ten projekt może odegrać w uznawaniu kompetencji osób pracujących z młodzieżą objętych certyfikacją, jednakże istnieją pewne luki w tej dziedzinie, którymi należy się zająć, kładąc nacisk na certyfikację doświadczeń w pracy z młodzieżą, takie jak: kto, w jaki sposób i za co powinien certyfikować kompetencje? Osoby pracujące z młodzieżą czy wolontariusze? Jakie jest zapewnienie jakości? Jaki rodzaj uznania jest potrzebny? Jakie wspólne strategie? Z drugiej strony zaprezentowano również agendę Rady Doradczej EQF, która również może być sposobem na zaprezentowanie tego projektu jako dobrej praktyki, a poprzez Europejskie Forum Młodzieży możemy współpracować w zakresie śledzenia rozwoju prac tej grupy. W ramach projektu "Building Learning Societies" zaprezentowano niektóre wyniki, które podkreślają, że większość ludzi bierze udział w edukacji pozaformalnej i szkoleniach, a większość podejmowanej edukacji i szkoleń jest związana z pracą. Na zakończenie panelu prezentacyjnego przedstawiono projekt "Uznanie nieformalnych i pozaformalnych kompetencji przedstawicieli pracowników", z którego wynikają pewne rekomendacje: Uznanie wartości nieprofesjonalnej pracy z młodzieżą za pomocą instrumentu politycznego oraz zdefiniowanie kluczowych kompetencji.

Wydarzenie to zostało wykorzystane do rozpoczęcia długoterminowego projektu "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większego uznania pracy z młodzieżą", który zapowiada stworzenie narzędzia zdolnego do certyfikacji kompetencji zdobytych w pracy z młodzieżą oraz wdrożenie działań i inicjatyw rzeczniczych poświęconych uznaniu pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej. Projekt będzie realizowany we współpracy pomiędzy YEU International (biuro administracyjne w Faro, Portugalia), AEGEE Europe (Belgia), Institute of Entrepreneurship Development (Grecja), MODAVI (Włochy) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z Polski. Program Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie", zarządzany przez Narodową Agencję Portugalii, finansuje ten dwuletni projekt. Czytaj dalej na: http://changethegame.pl


Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.