Krystalizacja cyfrowej przyszłości pracy

Zmierzamy w kierunku ery technologicznej, która będzie dotyczyła cyfrowej przyszłości pracy, a także innych aspektów naszego życia. Postęp technologiczny będzie służył pracownikom, przejmując zadania o niskim priorytecie. W związku z tym powstają nowe, skonfigurowane opisy stanowisk pracy z zadaniami o wysokim priorytecie. W związku z tym, rynek pracy ulegnie przeobrażeniu.

Cyfrowe postępy: W kierunku cyfrowej przyszłości pracy

Technologie automatyzacji to aplikacje, które w swoim założeniu mają dostarczać usługi, a w międzyczasie eliminować ingerencję człowieka w realizację zadania. Te cyfrowe wynalazki wpływają korzystnie na przebieg pracy, ponieważ efektywnie realizują zadania, minimalizując czas operacji. Ponadto, te cyfrowe aplikacje zmienią rolę pracowników i ich zadania, ponieważ nie będą one zawierały zadań o niskim priorytecie. Dlatego też profil siły roboczej dostosuje się do nowej rzeczywistości.

Mapowanie potrzebnych umiejętności dla technologicznej przyszłości

Rynek pracy zmienia się w nowy, cyfrowy krajobraz. Wygląda na to, że zadania, które charakteryzują się powtarzalnością lub nie wymagają krytycznego myślenia, przejdą do historii. Dlatego też nowe role pracowników będą opierać się wyłącznie na umiejętnościach ludzkich, które promują zdolność krytycznego i kreatywnego myślenia. Ponadto, pracownicy będą musieli kultywować umiejętności takie jak: myślenie analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności związane z odpornością, inteligencją emocjonalną oraz zarządzaniem sobą.

Rozszyfrowanie nadchodzących zmian

Hybrydowa siła robocza zmieni opisy stanowisk pracy, ale jakie korzyści przyniesie to ludziom na poziomie osobistym? Ponieważ zadania będą opierać się na ludzkich umiejętnościach, potencjalni pracownicy będą musieli kultywować kreatywne i krytyczne myślenie oraz elementy, które przyczynią się do ich osobistego rozwoju. Ponadto, w teraźniejszości podkreśla się znaczenie dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Wyobraźmy sobie, jak nowe warunki pracy, takie jak posiadanie niezbędnych środków do pracy zdalnej, zwiększą nacisk na nasze dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (Institute of Entrepreneurship Development, iED) obserwuje cyfrową przyszłość pracy i poinformuje Cię na ten temat. Nasz instytut jest aktywnym uczestnikiem wielu istotnych projektów europejskich. Jednak Twój wkład jest dla nas bardzo ważny. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoją wizją tej zmiany, prosimy o kontakt.