2. spotkanie ponadnarodowe dla projektu COY - NGO

"Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większej rozpoznawalności pracy z młodzieżą"

W dniach 28 - 29 czerwca w Faro w Portugalii odbyło się drugie spotkanie partnerów nowego międzynarodowego projektu YEU "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większej rozpoznawalności pracy z młodzieżą". Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, dołączyły osoby z organizacji i instytucji z Grecji, Portugalii, Polski, Włoch i Brukseli.

W trakcie spotkań partnerzy zaprezentowali dotychczasowe działania, w tym działania upowszechniające oraz identyfikację wizualną projektu, a także prace nad materiałami upowszechniającymi (partnerzy mieli okazję przedyskutować możliwości opracowania materiałów upowszechniających i promujących projekt oraz jak najlepiej się do tego zabrać). Ponadto, partnerzy omówili również logo projektu, ulotkę, plakat, baner i stronę internetową, które mają być opracowane i sfinalizowane. Strona internetowa znajduje się pod następującym linkiem http://youth-workers.eu i została zaprezentowana przez Tomasza Kusiota z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ponadto, zaprezentowany został również "stan prac" nad projektem, z naciskiem na wyzwania administracyjne projektu, zwłaszcza wymagania sprawozdawcze portugalskiej NA. Wydarzenie, które miało miejsce w Parlamencie Europejskim i które zostało zorganizowane przez AEGEE i YEU zostało również przywołane i omówione, ponieważ było ono bardzo udane i zaobserwowano duże zainteresowanie publiczności. Uzgodniono, że to wydarzenie zostanie wykorzystane do zainicjowania idei budowania sieci, która będzie działać na rzecz uznania zawodu osoby pracującej z młodzieżą i rezultatów projektu w ogóle.

Po powyższych dyskusjach partnerzy przeszli do omówienia i przedstawienia wyników oraz ostatecznego projektu ram kwalifikacji dla osób pracujących z młodzieżą: "Definicja pracy z młodzieżą".

Wreszcie, dyskusja przeniosła się na konkretne kwalifikacje, definicję pracy z młodzieżą oraz możliwą metodologię i fazę pilotażową projektu, która wkrótce zostanie sfinalizowana i powinna zostać wdrożona. Podkreślono potrzebę różnych poziomów certyfikacji i uzgodniono, że metodologia będzie weryfikować te różne poziomy.

Możesz śledzić stronę internetową projektu oraz stronę naszej organizacji (www.entre.gr), gdzie na bieżąco zamieszczamy nowe ogłoszenia i informacje o rozwoju projektu. Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać od nas materiały informacyjne lub bylibyście zainteresowani wzięciem udziału w procesie pilotażowym, prosimy o kontakt pod adresem: info@entre.gr.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.