Inteligentna sieć energetyczna

Inteligentna sieć jako koncepcja staje się coraz większa i większa każdego dnia. W tym trudnym czasie, kiedy oszczędzanie energii jest priorytetem numer jeden, inteligentne sieci oferują rozwiązania, które mogą być wykorzystywane zarówno przez domy, firmy, jak i przemysł.

Czym są inteligentne sieci energetyczne?

Jednym z najczęstszych pytań online jest to, co to jest inteligentna sieć i jakie są korzyści? Aby odpowiedzieć, musimy najpierw zrozumieć normalny rodzaj sieci energetycznej. Sieć energetyczna to obwód, który przesyła energię z pierwotnego źródła energii, elektrowni, do gospodarstw domowych, biur i tak dalej.

Normalna sieć ma wiele wad. Jeśli na przykład spadnie drzewo i przetnie jakiś przewód, bardzo duża część sieci, choć nie cała, staje się bezużyteczna. Ma to negatywny wpływ, ponieważ duża liczba domów, biur, a nawet obszarów przemysłowych może stracić zasilanie na długie godziny. Tego rodzaju problemy wymagają bardzo długiego czasu na naprawę.

Eliminacja problemów dzięki inteligentnym sieciom

Inteligentna sieć, z drugiej strony, może wyeliminować te problemy i jest to jedna z wielu zalet. Nie ma sposobu, aby zapobiec wypadkowi. Jednakże, w przypadku awarii zasilania, wokół lokalizacji, inteligentna sieć może zidentyfikować następną najlepszą ścieżkę i przekierować prąd, wysyłając energię do zagrożonej lokalizacji z innego "wejścia".

Inną wielką zaletą inteligentnej sieci jest zmniejszenie zużycia energii. Urządzeniom podłączonym do inteligentnych sieci można nakazać, aby pracowały na minimalnej ilości energii potrzebnej do uzyskania odpowiednich wyników.

Zmniejszenie kosztów i zużycia energii

Inteligentne sieci pomagają również w zmniejszeniu kosztów i miesięcznych rachunków. Większość ludzi o tym nie wie, ale cena energii elektrycznej zmienia się wiele razy w ciągu dnia. W godzinach masowego zużycia, ceny są wyższe i szybko się zmieniają.

Inteligentna sieć energetyczna dostarcza informacji o godzinach, w których zużycie energii jest największe. W nocy, na przykład, koszt jest najniższy. W związku z tym osoby, których urządzenia są podłączone do smart, mogą zaprogramować je tak, aby zaczynały pracę w nocy lub w godzinach, w których obowiązują najniższe stawki.

W rezultacie ludzie mogą zmniejszyć koszty i mogą przewidzieć swoje rachunki bardziej precyzyjnie.

Inteligentne sieci pomagają oszczędzać pieniądze

Dzięki inteligentnym sieciom obserwujemy zmniejszenie liczby oszustw i strat technicznych. Według hiszpańskiej Narodowej Komisji ds. Rynków i Konkurencji, oszustwa związane z energią elektryczną kosztują 150 milionów euro, co odpowiada kosztom zużycia energii w Sewilli i Walencji razem wziętych.

Wreszcie, co nie mniej ważne, inteligentne sieci mogą wyrównać krzywą popytu i zwiększyć konkurencję. Poprzez zwiększenie konkurencji będziemy patrzeć na niższe ceny, lepsze usługi i tak dalej. W chwili obecnej tylko kilka ogromnych korporacji kontroluje energię elektryczną jako źródło energii. W związku z tym mogą one dowolnie podnosić ceny. W niektórych regionach świata brak konkurencji oznacza również niską jakość usług.

Inteligentna, zrównoważona przyszłość

Jako osiągnięcie technologiczne, inteligentne sieci zostały stworzone w celu rozwiązania problemów z przeszłości i stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Pomagają one we wdrażaniu systemów energii odnawialnej, co przyczynia się do redukcji emisji CO2.

Dla Unii Europejskiej priorytetem jest zwiększenie wsparcia dla energii odnawialnej i promowanie działań koncentrujących się na zmniejszeniu zużycia energii oraz pomoc w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Dzięki projektom finansowanym przez UE, takim jak projekt IoE-EQ, zainteresowane strony uzyskają kwalifikacje do wspierania cyfrowej transformacji europejskich przedsiębiorstw wykorzystujących zalety oferowane przez technologię IoE.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się odwiedzając jego oficjalną stronę internetową.