Proces symulacji w rolnictwie

Nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich branż na świecie rol nictwo zawsze było i będzie silnym udziałowcem światowej gospodarki. Każdy kraj ma coś do zaoferowania w dziedzinie rolnictwa. Wraz z codziennym rozwojem świata rolnictwo jest obecnie bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek. Technologia jest w stanie sprawić, że wszystko przebiega o wiele szybciej i z o wiele lepszym skutkiem niż kiedykolwiek wcześniej.

To jednak stworzyło lukę pomiędzy nowymi innowacyjnymi sposobami rolnictwa a nowymi rolnikami. Mówiąc najprościej jak to możliwe, młodzi ludzie są tak przytłoczeni tym wszystkim, że często boją się stać się częścią świata rolnictwa. Jak będą sobie radzić? Czy osiągną zysk? Czy ich pomysły są wystarczająco dobre? Czy odniosą sukces, czy też poniosą porażkę?

Można przypuszczać, że każdy młody, początkujący rolnik ma wątpliwości. W końcu historia pokazała, że istnieje wiele różnych dróg, którymi można dojść do zawodu. Rolnicy podążają różnymi ścieżkami, aby wejść do rolnictwa. Pomimo wielu różnych osobistych historii, istnieją wyraźne wspólne etapy w procesie wchodzenia na rynek. Brak doświadczenia, znajomości rynku i pewności siebie sprawia, że nowicjusze muszą dokładnie zaplanować swoje nowe przedsięwzięcie. Muszą mieć godną uwagi bliskość do praktyk, a także w postawach

W Instytucie Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorczość cenimy ponad wszystko. Przedsiębiorczość jest kluczem do sukcesu, a w połączeniu z silnym przemysłem może zdziałać cuda. Dlatego właśnie mocno wspieramy młodych rolników. Jeśli włożą oni swój świeży umysł w pracę, mogą stać się prawdziwymi przedsiębiorcami w dziedzinie rolnictwa.

Poprzez realizację projektów UE możemy pomóc w rozpowszechnianiu naszych pomysłów i sprawić, że staną się one częścią ścieżki, którą podążać będą przyszli aspirujący rolnicy. W szczególności, ze względu na przytłaczający charakter rolnictwa jako zawodu, iED proponuje opracowanie procesu symulacji dla nowicjuszy na obszarach wiejskich i osób rozpoczynających działalność rolniczą, aby mogli oni nabyć wszystkie niezbędne umiejętności i wiedzę przed wejściem na rynek. Proces symulacji będzie oparty na dostosowanym do potrzeb szkoleniu w zakresie przedsiębiorczości rolniczej. Wreszcie, w oparciu o badania i ocenę, przedstawiony zostanie zestaw narzędzi obejmujący najlepsze europejskie praktyki, aby zademonstrować podejścia i metodologie, które można wdrożyć w całej Europie w celu wsparcia grupy docelowej.

Pomysł ten obejmuje trzy bardzo konkretne działania, które będą w stanie zagwarantować sukces samego pomysłu. Działania te są następujące:

  • Określenie wiedzy, umiejętności i kompetencji, których wymagają nowi mieszkańcy wsi i nowi wchodzący na rynek rolny, aby skutecznie ich wspierać przed wejściem na rynek.
  • Projektowanie treści i metodologii, które będą wykorzystywane w procesie symulacji
  • Opracowanie i ocena zestawu narzędzi

Ten pomysł jest idealny dla największych ram finansowych UE, projektu Horyzont 2020. Jako część silnego konsorcjum, IED będzie w stanie wprowadzić ten bardzo inspirujący pomysł w życie. Nasza ekspertyza w dziedzinie przedsiębiorczości i nasze doświadczenie jako partnera projektu UE, z pewnością będziemy w stanie wnieść o wiele więcej i dodać wartość do propozycji.