Wydarzenia organizowane przez Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości

Projekt European Social Entrepreneur Project-ESE ma na celu szerzenie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, pomoc w nabywaniu umiejętności i promowanie możliwości zatrudnienia. Partnerstwo , w skład którego wchodzą: CO-LABORY z Włoch, organizacja składająca wniosek, zaangażowana w promowanie nowej kultury przedsiębiorczości, ACTA Center z Rumunii, która wspiera działania edukacyjne, rozwój umiejętności zawodowych i społecznych, CAI z Portugalii, która koncentruje się na obszarach zapobiegania i leczenia włączenia społecznego, szkoleń i wydarzeń kulturalnych, CCIF Cyprus, MITRA FRANCE, z Francji, która ma na celu wspieranie zrozumienia międzykulturowego i reagowania na różnorodność społeczną, etniczną, językową i kulturową poprzez edukację nieformalną oraz IED, z Grecji, organizacja badawcza, koncentrująca się na promocji przedsiębiorczości dla wszystkich.

Wszyscy partnerzy są odpowiedzialni za rozszerzanie swojej sieci i podnoszenie świadomości na jak największą skalę. Aby to osiągnąć, zorganizowali wydarzenia terytorialne w celu rozpowszechnienia wiadomości i poinformowania zainteresowanych stron o rezultatach i celach projektu. Po KOM w Trani we Włoszech, w okresie od listopada do grudnia 2019 r., większość partnerów zrealizowała lokalne wydarzenia prezentujące projekt ESE i wyjaśniające koncepcję i korzyści z przedsiębiorczości społecznej. Informacje zwrotne otrzymane z tych wydarzeń były pozytywne, a wiele osób podzieliło się swoim zainteresowaniem zaangażowaniem w przyszłe działania. Ze względu na sytuację COVID-19, większość działań musiała zostać wstrzymana, a realizacja wydarzeń z fizyczną obecnością była niemożliwa. W miarę poprawy sytuacji, będą organizowane nowe działania, mające na celu dalsze rozpowszechnianie projektu. Poniżej można zobaczyć kilka zdjęć z wydarzeń terytorialnych zrealizowanych przez partnerstwo.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym projektem i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, mogą Państwo odwiedzić stronę internetową projektu: https://socialentrepreneur.eu/

  • CCIF CYPR
  • CO-LABORY Włochy
  • iED Grecja
  • MITRA FRANCJA