III Międzynarodowe Spotkanie dla projektu COY-NGO

W dniach 5-6 października 2013 r. w Krakowie, w Polsce, odbyło się3. spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu Leonardo da Vinci "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większego uznania pracy z młodzieżą", w którym uczestniczyli i aktywnie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

Spotkanie odbyło się w Polsce w celu omówienia rozwoju projektu, działań i aktywności, które zostały zrealizowane do tej pory oraz omówienia przyszłych działań i planów działań, które mają nastąpić w nadchodzących miesiącach projektu.

Skupiono się na Procesie Certyfikacji Nieformalnych Kwalifikacji Pracowników Młodzieżowych w całej Europie, gdzie partnerzy podjęli decyzję o ostatecznym procesie certyfikacji, który zostanie przeprowadzony z potencjalnymi kandydatami w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Uzgodniono, że część elementów procesu certyfikacji powinna odbywać się w języku angielskim, tak aby zachęcić do korzystania z europejskiego zasięgu i umożliwić udział potencjalnych uczestników z krajów innych niż kraje partnerskie (Belgia, Grecja, Włochy, Polska i Portugalia).

Po rozmowach dotyczących procesu certyfikacji i metodologii, które należy wdrożyć, partnerzy dyskutowali również o rozpowszechnianiu i wykorzystaniu projektu, a także o rozwoju bazy danych instytucji pracy z młodzieżą i osób indywidualnych w całej Europie oraz o tym, jak sprawić, by baza ta była najbardziej efektywna i użyteczna dla wszystkich grup docelowych i potencjalnych beneficjentów.

Potencjalnych kandydatów, którzy są zainteresowani otrzymaniem certyfikatu w pracy z młodzieżą (na poziomie Senior lub Junior) prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej i kontakt z nami pod adresem: info@entre.gr w celu uzyskania dalszych informacji na temat procesu, który należy przejść.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.