4. międzynarodowe spotkanie w Rzymie, Włochy

Czwarte ponadnarodowe spotkanie partnerów w kontekście europejskiego projektu "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większego uznania pracy z młodzieżą" zostało zorganizowane przez Modavi Onlus i zmaterializowane w Rzymie, we Włoszech w dniach 22-23 lutego 2014 r. z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich. Spotkanie zostało zrealizowane w taki sposób, aby dać partnerom możliwość spotkania się i omówienia rozwoju i postępów projektu oraz zaplanowania przyszłych działań.

Główną omawianą kwestią był pilotażowy proces certyfikacji. Każdy z partnerów wniósł swój wkład i uwagi dotyczące procesu, tak aby uczynić go jak najbardziej efektywnym i skutecznym oraz zapewnić jak najłatwiejszy dostęp do wszystkich potencjalnych kandydatów. Partnerzy zgodzili się na proces i zobowiązali się do sfinalizowania ostatnich kroków przed jego wdrożeniem poprzez aktualizację i poprawę środków certyfikacji i narzędzi opracowanych w celu uwzględnienia wszelkich uwag i informacji zwrotnych otrzymanych od grup docelowych, potencjalnych beneficjentów i interesariuszy oraz ekspertów w tej dziedzinie.

W celu uzyskania aktualnych informacji na temat procesu certyfikacji prosimy o śledzenie naszych postów online na naszej stronie internetowej oraz na naszej stronie na facebooku, gdzie będą Państwo otrzymywać informacje na temat bieżących wydarzeń w kontekście projektu oraz ogłoszenia o rozpoczęciu procesu pilotażowego i procedury rejestracji.


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Więcej na: http://changethegame.pl