Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich w Larissie

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach europejskiego projektu "EVA Skills - Evaluating the soft skills of unemployed youth" rozwija platformę e-learningową, gdzie główne grupy docelowe (trenerzy VET i personel) będą mogły uczestniczyć w kursach on-line i otrzymywać szkolenia na odległość. Platforma e -learningowa będzie dostarczać kursy on-line, będzie zawierać obszar Community of Practice do otwartych dyskusji i wymiany, a także będzie zawierać e-bibliotekę z ważnymi i istotnymi zasobami.

W tych ramach, w dniach od 16/02/2016 do 20/02/2016 w Larissa, Grecja, odbyło się krótkoterminowe wspólne szkolenie pracowników . Celem seminarium było szkolenie trenerów. Trenerzy VET z Cypru, Niemiec, Szwecji, Bułgarii i Rumunii uczestniczyli w wydarzeniu i zostali przeszkoleni w celu pełnego i najbardziej efektywnego wykorzystania programu nauczania i narzędzi opracowanych w ramach projektu.

Podczas pierwszego dnia partnerzy zaprezentowali projekt i jego rezultaty. Zorganizowano otwartą imprezę z udziałem lokalnych interesariuszy, którzy dyskutowali na temat bezrobocia i znaczenia oceny umiejętności miękkich.

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji platformy e-learningowej i kilku kwestii technicznych związanych z jej użytkowaniem. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z platformą, skorzystać z bieżących materiałów, przedyskutować ich przydatność oraz potencjalne problemy i trudności.

W trzecim dniu zaprezentowane zostały narzędzia, które zostały już opracowane w ramach projektu (Toolkit). Zestaw narzędzi koncentruje się na trzech wybranych kompetencjach: umiejętności komunikacji, pracy w zespole i radzenia sobie ze zmianami/rozwiązywaniem problemów.

Podczas czwartego dnia trenerzy mieli okazję przećwiczyć niektóre narzędzia w języku każdego z partnerów. To ćwiczenie zostało nagrane i będzie zamieszczone jako webinar na platformie e-learningowej.

Wreszcie, w piątym dniu, uczestnicy i partnerzy dyskutowali o swoich doświadczeniach szkoleniowych i kolejnych krokach, które muszą być podjęte w celu sfinalizowania projektu.