1. spotkanie międzynarodowe dla projektu COY - NGO

W dniach 18-19 lutego w Brukseli/Belgia odbyło się pierwsze spotkanie partnerów nowego międzynarodowego projektu YEU "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większego uznania pracy z młodzieżą", którego gospodarzami byli YEU International i AEGEE Europe.

Podczas spotkania konsorcjum partnerów przeanalizowało i zaplanowało ważne aspekty dwuletniego projektu, który jest poświęcony certyfikacji nieformalnych kwalifikacji zdobytych w działaniach młodzieżowych, takich jak edukacja pozaformalna czy edukacja rówieśnicza.

Ideą projektu jest dokonanie "transferu innowacji" pomiędzy YEU a Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości, który w przeszłości realizował podobny projekt, wykorzystując wiedzę i doświadczenia z procesu certyfikacji "konsultanta w ekonomii społecznej".

Projekt będzie miał kilka faz w celu stworzenia:

- Systemu i dyplomu, który może poświadczyć kompetencje zdobyte w pracy z młodzieżą;

- Działania rzecznicze i inicjatywy poświęcone uznawaniu pracy z młodzieżą i edukacji pozaformalnej;

- Ogólnoeuropejskiej sieci różnych podmiotów i osób, które w przyszłości będą opowiadać się za większym uznaniem pracy z młodzieżą;

Program Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie", zarządzany przez Narodową Agencję Portugalii, będzie finansował projekt, a YEU będzie zarządzał projektem z biura administracyjnego znajdującego się w Faro, Portugalia.

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.