Stan branży hotelarskiej i turystycznej w 2022 r.

Wkrótce rozpocznie się sezon letni 2022, a wiele miejsc przygotowuje się do otwarcia swoich drzwi na przyjęcie turystów. Pozostaje jednak wielkie pytanie. Czy ten rok będzie lepszy dla branży turystycznej i hotelarskiej, biorąc pod uwagę, że COVID-19 wciąż trwa, niż dwa poprzednie lata?

Pandemia miała znaczący wpływ na branżę i dotknęła profesjonalistów z branży turystycznej. Odwołane rezerwacje spowodowały gwałtowny spadek przychodów firm turystycznych, a wiele osób pozostało bez pracy.

Co na podstawie aktualnych danych epidemiologicznych i rezerwacji mówią eksperci o wynikach branży hotelarskiej i turystycznej w 2022 roku? Dowiedzmy się.

Co początkowo sądzili eksperci

Od początku pandemii eksperci turystyczni nie byli tak optymistyczni, jeśli chodzi o odbudowę sektora. Tylko 1% ekspertów turystycznych uważało, że powrót do poziomu sprzed pandemii jest możliwy w 2021 roku. Jednocześnie 15% uważało, że sektor odzyska siły w 2022 roku. Większość (43%) opowiedziała się za rokiem 2023, a 41% uznało, że rok 2024 lub później jest bardziej prawdopodobny.

Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne

Statystyki branży hotelarskiej i turystycznej

W 2021 r. liczba przyjazdów turystów wzrosła o 4% w porównaniu z poziomem z 2020 r., ale w 2019 r. pozostała o 72% niższa od poziomu sprzed pandemii. Spadek liczby przyjazdów turystów oznaczał utratę wpływów z eksportu o wartości 1,3 biliona dolarów, co można przedstawić w liczbach.

Aby to zilustrować, na poniższym wykresie widać, że w ciągu trzech letnich miesięcy, od czerwca do sierpnia 2021 roku, turyści spędzili mniej nocy w obiektach noclegowych.

Źródło: EurostatW

2022 r. globalne międzynarodowe przyjazdy turystyczne wzrosły ponad dwukrotnie (+130%) w styczniu 2022 r. w porównaniu z 2021

r.

W szczególności, jest to wzrost o 18 milionów odwiedzających na całym świecie w pierwszym miesiącu roku, co równa się całkowitemu wzrostowi liczby odwiedzających w całym 2021 roku. Jednak mimo tak znacznego wzrostu liczby odwiedzających w styczniu 2022 roku, światowa branża turystyczna i hotelarska nadal odnotowywała 67% spadek w stosunku do poziomu sprzed pandemii.

Pozytywny wzrost liczby przyjazdów turystów na początku 2022 roku wyznaczył kierunek na rekordowy rok od początku pandemii. Niestety, te pozytywne prognozy wydają się pogarszać ze względu na dodatkowe wyzwania.

Wyzwania stojące przed branżą hotelarską i turystyczną w 2022 roku

Wojna na Ukrainie

Podczas gdy kraje na całym świecie rozluźniały ograniczenia związane z kowidami, wojna na Ukrainie narzuciła nowe.

Wojna między Rosją a Ukrainą, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., utrudniła globalne podróże i turystykę, ponieważ wiele krajów europejskich zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich przewoźników.

W 2020 roku Rosjanie i Ukraińcy mieli łącznie 3% udziału w globalnych wydatkach na turystykę międzynarodową, a w 2022 roku oczekuje się, że ten udział zostanie utracony. Jednocześnie eksperci obawiają się, że przedłużający się konflikt może spowodować dalsze koszty dla światowej turystyki w wysokości 14 miliardów dolarów.

Branże turystyczna i hotelarska, które najbardziej ucierpią w wyniku tego konfliktu, to sąsiednie kraje Europy Wschodniej i inne śródziemnomorskie destynacje.

Rosnące ceny

Na konflikt rosyjsko-ukraiński nałożyła się wysoka inflacja, która spowodowała wzrost cen i dalsze zmniejszenie siły nabywczej konsumentów.

Niedawny wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rosnące rachunki za energię elektryczną sprawiają, że zakwaterowanie i transport są znacznie droższe. Wywiera to jeszcze większą presję na przedsiębiorstwa, ponieważ ich marże zysku maleją. Jednocześnie wiele osób albo zrezygnuje z podróży, albo będzie wydawać mniej podczas wyjazdów.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie niższy niż oczekiwano. W szczególności OECD podaje, że światowy wzrost gospodarczy będzie o około 1% niższy, a inflacja o 2,5% wyższa niż początkowo oczekiwano.

Na zakończenie

Rok 2022 rozpoczął się w najlepszy możliwy sposób dla turystyki, ponieważ pojawiły się oznaki znacznej poprawy w zakresie globalnego ruchu turystycznego, przekraczające oczekiwania. Jednak pozytywne nastroje nie utrzymały się długo, gdyż wojna na Ukrainie położyła się cieniem na tych pozytywnych trendach. W związku z tym, że sezon letni 2022 roku jest już blisko, nie wiadomo, jak branża turystyczna poradzi sobie z tą nową niepewnością.

Poznaj HOSTVET

Podczas gdy świat przygotowuje się do nadchodzącego sezonu letniego 2022, projekt HOSTVET działa w tle. Przygotowuje on kolejne pokolenie profesjonalistów w dziedzinie turystyki i usprawnia zarządzanie istniejącymi organizacjami w branży hotelarsko-turystycznej.

HOSTVET to projekt unijny w ramach programu Erasmus+, który koncentruje się na wymianie najlepszych praktyk. W jego ramach opracowywane są nowe strategie zarządzania organizacjami przyjmującymi na staże w turystyce oraz sektorach kultury i kreatywnego biznesu. Jako przykład posłużyła Sardynia, ponieważ liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w projekty unijne jest tam niewielka. Turystyka i sektor kultury są podstawowymi zasobami dla gospodarki tego regionu i wymagają poprawy.

Cel projektu HOSTVET jest następujący:

  • opracowanie standardowego modelu zasad i procesów stosowanych w międzynarodowych inicjatywach szkoleniowych i stażowych, przeznaczonego dla szefów zainteresowanych podmiotów,
  • określenie i rozpowszechnienie najlepszych metod pomocy przedsiębiorstwom w uczestnictwie w projekcie ERASMUS +,
  • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat programu ERASMUS + w celu ułatwienia udziału przedsiębiorstw i wykwalifikowanych organizacji, które będą gościć uczniów odbywających szkolenie zawodowe w Europie,
  • praca nad dzieleniem się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania organizacjami wysyłającymi / goszczącymi, które będą angażować uczniów szkół zawodowych w projekty mobilności,
  • dzielenie się najlepszymi praktykami, które mogą mieć wpływ na poziom programu ERASMUS +.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie unijnym HOSTVET, odwiedź oficjalną stronę projektu.