Wykorzystanie metod gamifikacji w projekcie GEM

Metody gamifikacji są do naszej dyspozycji, jako strategiczne podejście wdrażane w kontekstach nie związanych z grami. W projekcie GEM - Gamification Methods for Educational Management, badane są korzyści płynące z tych metod. Promowane są również metodologie na ten temat.

Codzienne przykłady gamifikacji

Nauczyciele mogą wdrażać gamifikację w klasach, zamieniając zajęcia w gry. Wyobraź sobie, o ile bardziej angażujące stanie się nauczanie; jak będzie rozwijać wyobraźnię uczniów. Cel, jakim jest dostarczenie wiedzy, zostanie osiągnięty w bardziej pomysłowy sposób. W przypadku klasy korzyści są dwukierunkowe.

Korzyści są podobne jak w powyższym przykładzie w kontekście przedsiębiorczości. Ponadto, zwiększa to również możliwości innowacyjnej dynamiki. Wzmacnia też komunikację w większym stopniu. Najwyraźniej, korzyści działają w sposób dwukierunkowy, również w tym kontekście.

Pięć (5) metod gamifikacji, które należy wziąć pod uwagę dla szerszej publiczności

Oto kilka technik, które można zastosować w odniesieniu do szerszej publiczności:

  • Wizualnie stymulujące środowiska gry, pod względem estetycznym, mogą przyciągnąć uwagę. I, w większym stopniu, wywołać pozytywne emocje.
  • Szereg wyborów dotyczących postępowania w grze.
  • Możliwość dostosowania środowiska lub postaci.
  • Zachęcać do cech, takich jak praca zespołowa na rozgrywkę, poprzez zapewnienie elementów nagradzania. Znalezienie, poprzez poprawę ich szczęścia w grze.
  • Wreszcie, gry, które promują wyobraźnię, to kolejna przydatna metoda.

Wszystko sprowadza się do tego, że im bardziej zindywidualizowana może być aplikacja gry, tym szersza jest grupa docelowa, do której jest skierowana. Jak, to sprzyja autoekspresji, poprzez wybór. Ponadto, kultywuje cechy, które mogą być przydatne dla "gracza". A także, w większym stopniu, dla ram, w których się znajdują.

GEM obserwuje ewolucję tego tematu i jest instrumentem przyczyniającym się do rozwoju odpowiednich treści. Nasi partnerzy w projekcie są aktywni w wielu działaniach związanych z odpowiednią treścią. Niemniej jednak, jeśli masz pomysł na temat metod gamifikacji, jesteśmy otwarci na nowe sugestie i współpracę.