Rozwój obszarów wiejskich poprzez przedsiębiorczość społeczną

Rozwój gospodarki wiejskiej jest jednym z kluczowych wskaźników sukcesu danego kraju. Bez względu na to, czy chodzi o potrzebę dbania o dobrobyt rolników, czy inwestowania w infrastrukturę wiejską, rządy muszą zapewnić, że rozwój obszarów wiejskich nie jest zagrożony.

Na przykład, aktualizacja wskaźnika kontekstowego WPR z 2014 roku, przygotowana przez Komisję Europejską, stwierdza, że Rumunia, Grecja, Polska i Chorwacja mają największą liczbę osób zatrudnionych w rolnictwie. Leśnictwo samo w sobie zatrudniało w 2013 r. aż 0,5 mln osób.

Jak zatem kraj może poprawić jakość życia ubogich?

Najlepszym sposobem jest spojrzenie na "partycypację ludzi", która może stanowić wartość dodaną i przynosić lepsze zyski. Przedsiębiorczość społeczna to zdolność do przyciągania innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa w celu rozwiązywania różnych problemów społecznych. Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorcy społeczni mogą pracować nad wypełnieniem luki społecznej, pomagając w społecznej transformacji gospodarki.

Dzięki planowanym i innowacyjnym próbom, kraje mogą pracować nad zwalczaniem problemów takich jak ubóstwo, nierówność, bezrobocie i analfabetyzm na szerszym poziomie. Korzyści są podwójne - przedsiębiorcy społeczni mogą liczyć na zyski, podczas gdy społeczeństwo zyskuje na tym w ogóle.

Odkrywanie modelu zrównoważonego rozwoju

Raporty sugerują, że w krajach takich jak Belgia, aktywność przedsiębiorstw społecznych jest na znacznie niższym poziomie. Potencjał przedsiębiorców społecznych do angażowania się w rozwój obszarów wiejskich jest ogromny. Obszary wiejskie to często idealne miejsca na lokalizację obiektów energii odnawialnej, co przekłada się na zwiększenie możliwości zatrudnienia dla lokalnej społeczności.

Przedsiębiorcy społeczni mogą pomóc w opracowaniu zrównoważonego modelu rozwoju biznesowego, znajdując jednocześnie odpowiednie możliwości unikalne dla lokalnych potrzeb. Pomaga to również krajowi skupić się bardziej na badaniach i rozwoju, a innowacje w gospodarce wiejskiej przekładają się na większy postęp w rozwoju.

Idea przedsiębiorców społecznych, którzy pomagają kształtować gospodarkę wiejską, nie jest nowa. Weźmy na przykład przypadek bangladeskiego przedsiębiorcy społecznego Muhammada Yunusa, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Zmienił on oblicze finansów wiejskich Bangladeszu, tworząc Grameen Bank, czyli bank dla ludności wiejskiej, oraz wprowadził system mikrokredytów.

Program MED pomaga przedsiębiorcom społecznym mądrze wykorzystywać dostępne zasoby i zwiększa efektywność energetyczną. Program MED oferuje rozwiązanie wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oparte na zatrudnieniu na wszystkich etapach ich cyklu życia, aby mogły się rozwijać, rosnąć i angażować się w innowacje. Przedsiębiorstwa te rekrutują pracowników niewykwalifikowanych i półwykwalifikowanych, co jest pomocne w rozwoju gospodarczym.