Urząd pracy – jak może pomóc w podjęciu działalności?

Własna działalność gospodarcza to plan na przyszłość i marzenie wielu osób. Niestety, niemożność zainwestowania na początku często przekreśla te plany. Warto wiedzieć, że Urzędy Pracy przewidziały wsparcie dla początkujących przedsiębiorców w postaci bezzwrotnych dotacji. Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać taką dotację?

Warunki otrzymania dotacji

Aby otrzymać taką dotację, trzeba być zarejestrowaną osobą bezrobotną, przez okres co najmniej trzech miesięcy. Warto sprawdzić regulamin swojego urzędu – niektóre wymagają tylko miesiąca.

Aby otrzymać dotację, nie można:

mieć na koncie innej działalności przez okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,

w ciągu 12 miesięcy przed wnioskowaniem o dotację bezzasadnie odmówić propozycji pracy, szkolenia lub stażu,

być studentem w trybie dziennym,

mieć na swoim koncie kary za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu wymierzonej w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku,

w ciągu poprzednich pięciu lat mieć odnotowanej innej pożyczki na rozwinięcie działalności.

Wniosek o dotację

Ile trwa cały proces i jak wysokie są dofinansowania?

Każdego roku kwota dotacji nieco się zmienia, w zależności od. W roku 2016 było to pomiędzy między minimum 16 076,32 zł a maksimum 24 114,48 zł. Zależy to od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także od kwoty, jaką Urzędy Pracy dysponują w danym roku na ten cel. Zwykle nie wymaga się wkładu własnego, jednak jest on mile widziany przy rozpatrywaniu wniosku. Nie muszą to być pieniądze – może być sprzęt służący do wykonywania przyszłych obowiązków. Z całą pewnością trzeba także przygotować biznesplan, nawet wtedy, gdy Urząd bezpośrednio go nie wymaga. Warto też załączyć swoje referencje i uprawnienia dotyczące wybranego sektora.

Co ważne, całą otrzymaną kwotę dotacji trzeba wydać w ciągu 30 dni od jej otrzymania na konto. Cała operacja, od złożenia wniosku do otrzymania pieniędzy trwa zwykle do dwóch miesięcy – wlicza się w to czas na rozpatrzenie wniosku, podpisanie umów między Urzędem, przedsiębiorcą a poręczycielami, a następnie kilka dni na przelanie pieniędzy na konto.

Dotacja z PUP, a inne dofinansowania

Staranie się równocześnie o dotację z PUP oraz innych źródeł nie jest możliwe. Niemniej warto sprawdzić, czy plan operacyjny wdrożony w danym województwie nie przewiduje środków unijnych dla firm o konkretnym profilu. Szukając różnych dróg, można obniżyć koszty zakupu sprzętów, wyposażenia i materiałów. Przede wszystkim, trzeba podejść do sprawy bardzo poważnie i rzetelnie.