Dotacje na Energię

Fundusze Europejskie

Na początku roku 2015 zaczęta została inicjatywa komisji unii europejskiej, która była wprowadzona jako kontrola albo przegląd przepisów prawa, które będzie się odnosić również do etykietowania energetycznego co ma stanowić mocny krok do przodu, jeśli chodzi o działania Unii Europejskiej. Wszystkie proponowane zmiany wprowadzać będą pewną spójność oraz jedność, gdy chodzi o politykę energetyczną, co ma jasno na celu zapewnienie konsumentom świadomego wyboru a także wydatkowania pieniędzy w codziennych procesach społecznych. To ma wpływ ogólny na przygotowywanie oraz przestrzeganie zasad racjonalnego zachowania efektywności energetycznej, która dla wielu

Państw powinna być priorytetem. Komisja ma dla nas między innymi klarowne oraz konkretne informacje, które odnoszą się do efektywności energetycznej. Obecnie klasyfikuje się w kilku różnych skalach. Komisja chce wprowadzić konieczność przestrzegania przepisów wprowadzonych dla wszystkich firm oraz detalistów, by chronić konsumentów przed nieuczciwym działaniem. Chodzi o wprowadzenie konkretnego systemu etykiet efektywności energetycznej, gdzie pojawią się informację w skali od A do G dla produktów energooszczędnych dobrze już znane oznaczenia od lat.

Projekty unijne

Komisja chce również wprowadzić elektroniczną bazę dla wszystkich nowych produktów energooszczędnych, by wspomagać wybór dla konsumentów oraz odpowiedni nadzór nad rynkiem przez organy rządowe, co będzie bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Według komisji zwiększenie świadomości i efektywności razem z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Ma to również dać większe szansę na to, by kiedyś udało się oddzielić od dostawców energii spoza UE. Obecnie ponad 50% energii zużywanej na terenie UE pochodzić będzie z zewnątrz. Dlatego inwestycja w oszczędność energetyczną to szansa dla wszystkich. W ubiegłym roku na szczycie UE zatwierdzono projekt ram polityki klimatyczno energetycznej, która kiedyś ma zwiększyć wysiłki w zakresie ochrony klimatu a także strat energetycznych, które przedostają się do atmosfery.

Wsparcie unijne

Celem będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych a także zwiększenie udziału energii, która powstaje z odnawialnych źródeł energii. Komisja stale pracuje nad stabilizowaniem polityki energetycznej w ramach UE i chce dbać o to, by podnieść świadomość konsumentów w zakresie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu złej polityce klimatycznej. TE rozwiązania, które mają być wprowadzone z czasem powinny przynieść więcej korzyści i zadowalających efektów, dlatego dobrze będzie ten proces dalej kreować, by ostatecznie udało się wypracować w tym zakresie większe zyski dla całej wspólnoty na terenie Unii Europejskiej. Tych możliwości, które można zaoferować są rzeczywiście liczne w zakresie dotacji na energię.