Wygodne załatwienie sprawy w urzędzie

Fundusze Europejskie

Nowy rządowy projekt Obywatel funkcjonuje już jakiś czas i ma sprawić, że ludzie będą się dowiadywali jak załatwia się sprawnie sprawy w urzędach bez nerwów. Ma się zmienić między innymi komunikacja na linii urzędnik – obywatel. Program ma pomagać w prostym komunikowaniu się urzędników z obywatelami. Zgodnie z tymi przyjętymi zaleceniami informacje przekazywane przez urzędników powinny być przede wszystkim proste i jasno formułowane a także zrozumiałe dla odbiorców. Jeśli chce się to osiągnąć dużym wsparciem będzie program Obywatel, który składa się z portali internetowych, infolinii oraz podręcznika dla urzędników.

Wszystkie informacje w internecie

Główna część tego portalu to internetowy adres www.obywatel.gov.pl. To właśnie tam znajdziemy aż 100 kart informacyjnych dla tych usług, które są najbardziej popularne i najczęściej świadczone przez administrację dla obywateli. Będą to między innymi kwestie związane z meldunkami, zasiłki rodzicielskie, śluby, rozwody, zgodny czy świadczenia odnoszące się do różnych grup obywateli. Dodatkowo stale portal ma być uzupełniany o nowe karty informacyjne.

Dofinansowanie unijne

Projekt należy do części projektu pl.ID, który mógł być realizowany dzięki środkom z programu Innowacyjna Gospodarka, na który mieliśmy ponad 230 mln złotych Można też zadzwonić Jeśli ktoś zamiast kontaktu internetowego woli bezpośrednią rozmowę z urzędnikiem mamy również dostępną specjalną infolinię. Dzwoniąc tam będzie się można dowiedzieć, gdzie i w jaki sposób załatwić sprawę. Mamy również informację o tym, że osobne numery będą dla wszystkich ministerstw a także dla urzędów wojewódzkich. Specjalna infolinia działa już w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Potrzebne informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 222 500 135 w godzinach pracy urzędu.

Innowacyjne urzędy

Projekty unijne - Wytyczne językowe dla urzędników

W ramach realizowanego projektu pojawić się mają dwie nowe publikacje, które maja informować urzędnika o tym jak prowadzi się rozmowę z obywatelem. Pierwsza z nich to komunikacja pisemna. Chodzi o to, by w pismach do obywateli urzędnicy chcieli się posługiwać prostym językiem. Każdy kto dostanie list z urzędu ma dostać do ręki taki dokument, który będzie w stanie bez problemów zrozumieć. Druga sprawa to rozpatrywanie informacji od obywateli. Publikacja w tym zakresie nakazuje urzędnikom podchodzenie w odpowiedni sposób do tych wszystkich informacji jakie mogą dostawać od obywateli biorąc zawsze pod uwagę te obywatelskie sygnały.