Dofinansowanie z UE na rozpoczęcie działalności – inicjatywa JEREMIE

Nowa inicjatywa JEREMIE to nie zwykła dotacje z UE. Jest to takie wsparcie, którego inicjatorem będzie Komisja Europejska i przeznaczone będzie to dla firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą.

Fundusze Europejskie – kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania

Inicjatywa JEREMIE to program UE, który będzie przygotowany przez Komisję Europejską. To ciekawa forma wsparcia finansowego, która będzie oferowana dla małych i średnich firm oraz dla tych podmiotów, które rozpoczynają działalność. Celem inicjatywy będzie pomoc tym wszystkim firmom, które swoją działalność rozpoczynają i nie mają odpowiedniego zabezpieczenia kredytowego ani historii, która dałaby możliwość starania się o wsparcie na komercyjnym rynku. Dużą zaleta programu będzie to, że odchodzi on od tradycyjnego modelu wsparcia przedsiębiorstw na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych takich jak niskooprocentowane pożyczki czy też poręczenia kredytów.

Dotacje unijne dla firm

Program JEREMIE to coś co ma działać jak perpetuum mobile, ponieważ mamy takie założenie, że wydatkowane środki będą wracać i znów będą inwestowane. Dzięki temu możliwe będzie zabezpieczenie kapitału na inwestycje dla większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów, które oferowane są przez komercyjne banki z tego względu, że są na rynku krótko i nie mają historii kredytowej oraz wystarczającego zabezpieczenia.

Inicjatywa taka ma być wsparciem dla tych firm, które nie mają szans na kredyt z banku komercyjnego. Inicjatywa będzie kierowana przede wszystkim do firm które, rozpoczynają działalność (startup-y), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kapitał dla firm

Dofinansowanie unijne

Jeśli chodzi o inicjatywę JEREMIE korzystać mogą z niej firmy, które mają do 250 pracowników, mają siedzibę lub prowadzą swoją działalność w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. Chodzi o firmy, które nie mają dobrych zabezpieczeń i środków na realizację projektów. Wsparcie powinno być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy swojej działalności gospodarczej. Przede wszystkim środki przeznaczamy na zmian w procesie produkcyjnym wprowadzenie nowych rozwiązań, czy też wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań dla składników trwałego majątku.

Kto może skorzystać z dofinansowania

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Kredyty oraz pożyczki z inicjatywy JEREMIE musza być przeznaczone do finansowania działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy czy poszerzenia działalności gospodarczej w szczególności na realizację zmian procesu produkcyjnego, wprowadzenie nowych rozwiązań, unowocześnienie składników majątku trwałego, budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii.