Poprzez badania do unijnych milionów

Tylko w programie Inteligentny Rozwój na finansowanie prac badawczych mieliśmy dostępnych blisko 3,5 mld euro. Pieniądze te są głównie dla małych i średnich firm, które mają ciekawe projekty i przekonają do nich ekspertów, że warto będzie z nich korzystać.

Dotacje unijne dla firm

Wszystkie dostępne programy unijne dają nam dokładne informację o tym jakie warunki należy spełnić, by dało się korzystać z danego programu i oferowanych nam finansów. Jeśli chodzi o obecnie oferowane projekty jest wiele tych wspierających przedsiębiorców, które mają wpływać na to, że będzie się inwestować w badania przemysłowego oraz prace rozwojowe. Właśnie pod tymi hasłami umieszcza się te kwestie, które zmierzają do udoskonalenia oferty danej firmy.

Fundusze Europejskie

Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z funduszy musi starać się o spełnienie określonych kryteriów, które są przygotowywane pod kątem każdego dostępnego programu. Jego pomysł na rozwój musi się opierać na innowacyjnej koncepcji tworzenia nowego albo zmodernizowanego produktu. Oczekiwania są takie, że firma będzie dążyła do rozwoju i to właśnie na ten rozwój ma uzyskiwać środki z pieniędzy UE. Ten pomysł jaki się przedstawi będzie musiał zostać odpowiednio ukształtowany.

Badanie rynku

Sam zakres pracy czy badań jakie mają być prowadzone praktycznie może być dowolny i każdy może je sam konkretyzować. Jednym ograniczeniem będą krajowe inteligentne specjalizacje. Przedsiębiorca musi działać w takiej sytuacji w objętych nimi obszarach. Wtedy rzeczywiście będzie można mówić o tym, że zostaną te środki wykorzystane.

Dofinansowanie unijne

O dofinansowania mogą się starać wszystkie firmy, ale trzeba pamiętać, że są różnorakie terminy dla konkretnych środków, które będzie można uzyskać. Nabór wniosków jest otwarty w różnych terminach i będzie trzeba się do nich odpowiednio dopasować. niezależnie od tego są także szybkie ścieżki, które będzie można w bardziej uproszczony sposób postarać się o przyjęcie i ocenę wniosku. Dzięki temu można oczekiwać, że ten proces starania się o dotacje uda się przeprowadzić nieco łatwiej.

Projekty unijne

Trzeba podkreślać, że te dostępne projekty unijne w zakresie badań i rozwoju dają obecnie możliwość wycofywania się z realizacji projektu i nie będzie się to wiązało ze złamaniem umowy o dofinansowanie. Nie grozi więc określonymi w przepisach sankcjami. Chodzi więc o to, by to działanie potraktować w taki sposób, że nie wszystkie realizowane projekty będą się kończyć sukcesem i nie powinno to nikogo dziwić, Firmy zainteresowane staraniem się o takie finansowe wsparcie będą musiały poznać te wszystkie dostępne szczegółowe warunki, to na ich podstawie można rzeczywiście doprowadzić do przygotowania udanego wniosku.