Dotacje unijne na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania

Dotacje unijne dla firm na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania

Małe oraz średnie firmy chętnie skorzystają ze wsparcie, które będzie stanowić dodatkowe finanse na rozwój i produkcję, na tego rodzaju wydatki będzie można uzyskiwać dotacje z funduszy UE. Zanim jednak przedsiębiorca będzie składał wniosek na dotacje powinien się zastanowić jaki chce osiągnąć efekt w ramach swojej działalności, oraz jak inwestycja będzie wpływać na rynek. Dofinansowanie unijne jest dla firm, które chcą mieć nowe maszyny, urządzenia, oprogramowanie i dlatego wprowadzają do obrotu nowe produkty oraz usługi, lepsze niż te oferowane do tej pory albo też te, które ma konkurencja na rynku. Największą szansę na dodatkowe środki ma firma, która swoimi propozycjami buduje konkurencyjność w danym województwie.

Przedsiębiorstwa muszą dążyć do tego, by ich produkty wyróżniały się na tle konkurencji, w skali regionu oraz całego kraju. Im nowsza będzie technologia i lepszy pomysł na produkt tym większe zainteresowanie potencjalnych klientów. Jeśli jest zainteresowanie klientów to również większa będzie szansa na dotacje. Jeśli chcemy o nią skutecznie walczyć należy mieć wszystko idealnie planowane i wiedzieć co będziemy chcieli osiągnąć. Trzeba wszystko szczegółowo określić zastanawiając się jak to wpływa na pozycję firmy w skali regionu.

Fundusze europejskie

Na jakie cele można otrzymać dotację?

Obecnie wyróżnić można kilka różnych rodzajów wydatków, które finansuje się w ramach dotacji i to właśnie te elementy musimy brać pod uwagę, gdy chcemy starać się o takie właśnie finansowe wsparcie. Zakup maszyn i urządzeń do produkcji lub świadczenia usług Jeśli pokażemy, że nowe urządzenia sprzęty są ważne dla naszej firmy ponieważ zwiększają nasze możliwości i uprawnienia to będzie można się postarać o dofinansowanie, ponieważ taki wniosek będzie miął wtedy oparcie i dlatego można liczyć na jego pozytywne rozpatrzenie przez komisję, która będzie się zajmować analizą i podejmowaniem decyzji.

Prace remontowo-budowlane – zawsze w powiązaniu z kupowanymi urządzeniami Jeśli mamy w domu pomieszczenie, które jest niewykorzystane będzie można je zaplanować i postarać się o to, by tam wprowadzić swój sprzęt i liczyć na to, że będzie można również starać się o dofinansowanie. To rozwiązanie, które się dobrze sprawdza i wiele firm walczy o takie środki.

Środki na wyposażenie

Nowe oprogramowanie

Firma, która nie ma dobrze rozwiniętych możliwości w zakresie komputerowym i nowoczesnego oprogramowania także może się starać o środki z UE, które sprawią, że uda się skutecznie udoskonalić pracę firmy wprowadzając wiele interesujących rozwiązań.

Dofinansowanie unijne

Czego nie można kupić za środki z dotacji? Dotacje nie mogą być przeznaczone na zakupy, które są nieuzasadnione i nie wiążą się z danym projektem, środkiem transportu poza specjalistycznymi pojazdami, podatek VAT, maszyny używane jeśli wcześniej były one kupowane z funduszy UE. Wysokość dofinansowania może być zróżnicowana i sięgnąć może około 85% wszystkich kosztów. Jeśli chodzi o te kwestie wysokości dofinansowania to będą uzależnione od różnych czynników. Znaczenie ma między innymi wielkość firmy. Na największe dofinansowanie liczyć mogą małe oraz średnie firmy. Duże znaczenie ma to w jakim województwie firma będzie prowadzić swoje działania.

Projekty unijne

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dotacje na urządzenia i maszyny będzie można uzyskać poprzez krajowe programy, które są realizowane w ramach projektów unijnych dla różnych województw. Na stronie rządowej o funduszach znajdzie się informację na temat tych obecnie prowadzonych naborów. Zanim złożymy wniosek musimy się dobrze przygotować przeprowadzając stosowne analizy na rynku.