Inteligentne materiały, systemy i struktury do pozyskiwania energii (RIA)

O co chodzi?

Realizacja europejskich celów w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2 i gospodarki obiegowej wymaga nowych sposobów wykorzystania, pozyskiwania i magazynowania energii. Inteligentne materiały oraz systemy/struktury materiałowe wykazały już potencjał w zakresie redukcji zużycia energii, jak również pozyskiwania, generowania i magazynowania energii. Ich stosowanie jest jednak ograniczone ze względu na niezawodność działania materiałów, a także kwestie możliwości recyklingu i zależności od rzadkich pierwiastków. Ponadto, obawy dotyczące kosztów lub brak wydajnych procesów produkcyjnych uniemożliwiają szersze wdrożenie takich technologii. Kolejnym krokiem jest wdrożenie tych technologii w szerokim zakresie zastosowań komercyjnych, co pozwoli na wykorzystanie właściwości materiałów inteligentnych. Ponieważ zastosowanie materiałów inteligentnych i rozwój technologii czujników są zdominowane przez MŚP w UE, rozszerzenie ich potencjału innowacyjnego w zakresie zastosowań materiałów inteligentnych jest ważne dla utrzymania ich pozycji rynkowej i ma znaczący wpływ na poprawę konkurencyjności UE.

Litery

Zakres:

Propozycje powinny obejmować następujące zagadnienia:

  • Opracowanie nowych materiałów i kombinacji materiałów o zdolnościach zbierania i magazynowania energii (np. bezołowiowe urządzenia oparte na piezoelektrykach do wytwarzania energii i magazynowania energii samochodowe elementy konstrukcyjne lub systemy materiałów magnetycznych); Wyraźne wykazanie zmniejszenia o około 25% ogólnych kosztów materiałów i przetwarzania w stosunku do stanu techniki oraz sposobu, w jaki osiągnięto by wdrożenie tych technologii; Wykazanie możliwości recyklingu i niezawodności nowych inteligentnych materiałów, a także zmniejszenie zależności od rzadkich pierwiastków; Integrację technologii czujników (np.MEMS) oraz potencjalne powiązania z Internetem przedmiotów (IoT); ocena perspektyw rynkowych i patentów oraz normalizacji;

Oczekuje się, że działania rozpoczną się na poziomie TRL 3 i osiągną TRL 5 na koniec projektu.

Oczekiwany wpływ:

  • Nowe materiały ułatwiające systemy technologiczne dla zrównoważonego zaopatrzenia w energię, pozwalające na redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w oparciu o analizę cyklu życia; Redukcja odpadów niebezpiecznych o 50% dzięki efektywnym praktykom produkcyjnym i/lub doborowi materiałów; Rozwój nowych technologii, aplikacji i usług zapewniających bezpośrednie wsparcie dla szerszego wdrożenia DSM i IoT, (np. umożliwienie rozwoju bezprzewodowych sieci czujników lub, rozmieszczenie zasilanych energią ze zbiorów węzłów czujników do monitorowania odległych lokalizacji);

Dowiedz się więcej na http://vari.com.pl/.