Rozwój obszarów wiejskich poprzez przedsiębiorczość społeczną

Rozwój gospodarki wiejskiej jest jednym z kluczowych wskaźników sukcesu danego kraju. Bez względu na to, czy chodzi o...

Program ERASMUS PLUS Kryteria kwalifikowalności

Jednym z przełomowych programów w Europie jest europejski program Erasmus Plus. Program poświęcony edukacji, młodzieży, sportowi, a przede...

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Z okazji tego...

Program Europejskiej Szkoły Przedsiębiorczości jako odpowiedź na wykluczenie społeczne - eESPASE "

Ewaluacja materiałów edukacyjnych Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość Ewaluacja materiału edukacyjnego Ekonomia społeczna i...

Cyclefi - Zwycięzca SEUA 2018

Konkurs Startup Europe Awards na wszelkie sposoby stara się promować innowacyjność, przedsiębiorczość i oczywiście startupy. Dlatego co roku...

4. międzynarodowe spotkanie w Rzymie, Włochy

Czwarte ponadnarodowe spotkanie partnerów w kontekście europejskiego projektu "Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z...

IED: Silny udziałowiec w konkursie Startup Europe Awards

Przedsiębiorczość jest jednym z najważniejszych czynników dla gospodarki każdego kraju. Przedsiębiorcy i młode umysły...

III Międzynarodowe Spotkanie dla projektu COY-NGO

W dniach 5-6 października 2013 r. w Krakowie, w Polsce, odbyło się3. spotkanie ponadnarodowe w ramach projektu Leonardo da...

Finał konkursu Startup Europe Awards

Nagrody Startup Europe Awards to inicjatywa, która została stworzona specjalnie po to, aby pomóc w promowaniu startupów i...

Proces symulacji w rolnictwie

4 września 2021

Nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich branż na świecie rol nictwo zawsze było i będzie silnym udziałowcem światowej gospodarki. Każdy...

Proces pilotażowy Programu Edukacyjnego Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości (e-ESPASE)

1 września 2021

Proces pilotażowy i ewaluacja programu edukacyjnego/szkoleniowego na temat ekonomii społecznej i przedsiębiorczości został zrealizowany podczas...

Czym są nagrody Startup Europe Awards i jak mogę wziąć udział w konkursie?

30 sierpnia 2021

StartUp Europe Awards (SEUA) jest otwartą inicjatywą innowacyjną promowaną przez Komisję Europejską i Fundację Finnova we współpracy z...

Katalog startupów w Europie - Zgłoś swój startup

30 sierpnia 2021

Rozwijanie firmy startup jest tak trudne, jak się wydaje. Jest wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Od innowacyjnego pomysłu aż po...

Jednolity rynek cyfrowy a kultura europejska

29 sierpnia 2021

Świat się przekształca. Internet i wszystkie nowe technologie cyfrowe są główną przyczyną tej transformacji i jest to rodzaj transformacji...

Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich w Larissie

28 sierpnia 2021

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach europejskiego projektu "EVA Skills - Evaluating the soft skills of unemployed youth" rozwija...

Imigracja i przedsiębiorczość

26 sierpnia 2021

Dlaczego przedsiębiorczość z każdym dniem staje się coraz bardziej popularna? Co takiego widzą mężczyźni i kobiety na całym świecie, że...